Informatiebijeenkomst ontwikkeling ISO-norm voor veiligheid van seksspeeltjes

21-06-2019 NEN organiseert op 11 juli een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen met veiligheidseisen voor seksspeeltjes. Hoewel deze speeltjes wereldwijd worden geproduceerd, verkocht en gebruikt, ontbreken internationale standaarden. Omdat steeds meer incidenten leiden tot chirurgische ingrepen, is er vraag naar internationale normen die voor meer veiligheid moeten zorgen.

Het doel is om een internationale norm te ontwikkelen die zorgt dat het design van seksspeeltjes het risico op verwondingen bij gebruikers verkleint. Ook zal de norm eisen stellen aan materialen van seksspeeltjes. Verder worden er eisen opgenomen over de beschikbaarheid van voldoende en correcte gebruikersinformatie over het seksspeeltje. Daarnaast geeft de beoogde norm handvatten voor veilige verwijdering van seksspeeltjes door medische professionals in het geval van incidenten door verkeerd gebruik of inadequaat design.

Deelname informatiebijeenkomst norm voor veiligheid seksspeeltjes

De te ontwikkelen internationale norm is van belang voor onder andere (toeleveranciers van) fabrikanten, importeurs en ontwikkelaars van seksspeeltjes, testhuizen, consumentenplatforms en verschillende disciplines binnen de medische sector (artsen, chirurgen, verpleging). Deze, en andere belanghebbende partijen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst die gehouden wordt op 11 juli bij NEN in Delft.

Stemming in augustus

In augustus 2019 wordt er gestemd over de oprichting van een ISO-commissie 'Sex toys- Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both'. NEN brengt een stem uit op dit ISO-voorstel. Nederland kan het voorstel ondersteunen of afwijzen.

Invloed uitoefenen via NEN

Om inzicht in de positie van Nederlandse belanghebbenden te krijgen, organiseert NEN op donderdag 11 juli van 10:00 tot 12:00 uur een informatieochtend in Delft. Hier zal verder worden ingegaan op het ISO-voorstel en kunnen deelnemers kenbaar maken of zij interesse hebben in internationale standaarden op dit gebied.

Aanmelden voor 1 juli

Belanghebbende partijen die meer willen weten over deze ontwikkeling en willen meepraten, kunnen zich voor 1 juli aanmelden door een mail te sturen naar afc@nen.nl. Voor meer informatie over dit voorstel, neem contact op met Ilse Heeremans, consultant NEN AgroFood en Consument, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop