Informatiebijeenkomst over normalisatie ‘Service Excellence’

05-10-2017 Op Duits initiatief is onlangs het startsein gegeven voor de ontwikkeling van internationale richtlijnen in ‘Service Excellence’. Deze richtlijnen moeten organisaties handvatten bieden in het creëren van excellente dienstverlening en een uitmuntende klantbeleving.

De cijfers liegen er niet om: volgens de Wereldbank bedraagt de dienst-verlenende sector gemiddeld 75% van het BBP van een economisch ontwikkeld land. Ook in Nederland zorgt deze sector voor veel werkgelegenheid – de export aan diensten bedroeg vorig jaar zo'n 160 miljard euro. Terwijl de internationalisering van de dienstenbranche gestaag doorzet, neemt de wereldwijde concurrentie toe.

Oprichting ISO/TC Service Excellence

Om hoofd te bieden aan de wereldwijde concurrentie, leggen toonaangevende dienstverleners zich in hun bedrijfsvoering toe op het bereiken van uitmuntende klantervaringen die tot klantbinding en –loyaliteit moeten leiden. Het Duitse normalisatie-instituut, DIN, stelt nu voor om spelers in de b2b én b2c services markt hierin te ondersteunen met het creëren van ISO richtlijnen. Deze richtlijnen zullen ontwikkeld worden binnen derecent opgerichte ISO/TC 'Service Excellence'. Eerder is de Europese richtlijn NVN-CEN/TS 16880:2015 ‘Service Excellence – Creating outstanding customer experiences through service excellence’ gepubliceerd. Dit document zal als één van de basisdocumenten fungeren voor de ontwikkeling van de ISO-richtlijnen.

Het is de bedoeling dat de ISO-richtlijnen inhoudelijk betrekking hebben op onder andere het ontwerp van excellente diensten en uitmuntende klantbeleving. Ook zal er worden gewerkt aan indicatoren voor het monitoren van de klantbeleving. Daarnaast komt een richtlijn voor het ontwikkelen en evalueren van een 'service excellence'-oriëntatie van de bedrijfsvoering aan bod.

Informatiebijeenkomst

Op 7 november (13.00 uur – 16.00 uur) organiseert NEN in Delft voor belanghebbenden een informatiebijeenkomst over de oprichting van ISO/TC 'Service Excellence'. Het doel van deze bijeenkomst is om de eventuele Nederlandse deelname aan het internationale ontwikkelingstraject toe te lichten en uw interesse als belanghebbende te inventariseren. Ook is er ruimte voor gebruikers van de NVN-CEN/TS 16880:2015 ‘Service Excellence’ om hun ervaringen te delen.

Deelname

NEN verneemt graag per e-mail, gelieve vóór 16 oktober, over uw interesse en deelname. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Wagner, consultant AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 185, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Wagner, consultant AgroFood & Consument

015 2 690 185

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop