Internationale norm voor onderzoek incidenten met betrokken consumenten

22-04-2020 Onlangs is er binnen ISO een voorstel gedaan om een internationale norm te ontwikkelen dat handvatten biedt om onderzoek te doen naar incidenten waar consumenten bij betrokken zijn. Vanuit Japan is voorgesteld om in mondiaal verband te werken aan een 'international standard (guideline) to provide a general guide for investigations of consumer incidents'.

De norm gaat in op incidenten en voorvallen waar consumenten (zeer) ernstig lichamelijk letsel ondervinden (met soms de dood tot gevolg) door het gebruik van een product of een (daartoe faciliterende) dienst.

Ontbreken methodische omschrijving

Het is binnen verschillende sectoren zoals de gezondheidszorg en luchtvaart gebruikelijk om bij incidenten te handelen volgens een vast(gelegd) stramien. Toch ontbreekt een internationaal, breed gedragen methodische omschrijving voor het doen van onderzoek naar incidenten en voorvallen waar consumenten bij betrokken zijn.

Consumer incident investigation

In het geval van een incident of voorval waarbij een consument is betrokken, wordt – indien vervolgonderzoek wordt nagestreefd – veelal gekeken naar bij wie de verantwoordelijkheid ligt. (Product) aansprakelijkheid, leidend bij verhalen van schade bij letsel, heeft vaak voorrang op individueel onderzoek. Individueel onderzoek is meer gericht op het voorkomen van herhaling van letsel door gebruik van een dienst of product door een consument. Behalve dat (of: omdat) een individueel onderzoek minder vaak voorkomt, bestaat er voor zo'n geval geen uniforme en internationaal breed gedragen wijze van onderzoek doen.

Het voorstel vanuit ISO 'Consumer incident investigation' betreft het ontwikkelen van een standaard om eisen vast te leggen voor het doen van (individueel) onderzoek bij incidenten en voorvallen waar consumenten bij betrokken zijn. Dit kan herhaling van vergelijkbare kwesties voorkomen en de veiligheid van consumenten te vergroten.

Meer informatie

NEN brengt een stem uit op het ISO voorstel op basis van de input van Nederlandse belanghebbenden. Bij de internationale stemronde kan Nederland het voorstel ondersteunen of afwijzen. Input leveren? Nederlandse belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen dit voor 1 mei 2020 kenbaar maken bij AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl.

Vragenlijst

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop