Interview: NEN-Normen voor hogere kindveiligheid

16-12-2013 Fopspenen, kinderwagens, wiegjes, kindertuigjes, fietszitjes. Veel zaken die met kinderen te maken hebben, moeten voor kleine kinderen uiteraard zo veilig mogelijk zijn. Als fabrikant wilt u natuurlijk dat uw product bekend staat als degelijk en kindveilig. NEN normen kunnen daar een handje bij helpen. Meepraten over de inhoud kan ook, in de normcommissie Kinderartikelen.

De Nederlandse normcommissie 'Kinderartikelen' levert een actieve bijdrage aan normontwikkeling op Europees niveau. De Nederlandse normcommissie bepaalt het Nederlandse standpunt op Europese normteksten van verschillende onderwerpen, zoals veiligheidshekjes of kindertuigjes.

In de Nederlandse normcommissie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd uit industrie, testhuizen en overheid. U als fabrikant kunt dus een vinger in de pap hebben als het gaat om de totstandkoming van dergelijke normen. Dat is voor u belangrijk, maar ook voor de commissie, want als fabrikant zit u het dichtst op de consument. U weet wat er speelt en kunt met die kennis ervoor zorgen dat de producten die onder de norm Kinderartikelen vallen, ook echt veilig zijn.

Adriaan van der Lely zit in de normcommissie Kinderartikelen en legt de inhoud en het belang uit van de normen voor dit soort producten. "In de normen voor kinderartikelen zijn basisveiligheidseisen omschreven. Er worden eisen gesteld aan afmetingen, materiaalgebruik en sterkte van kinderartikelen en aan het vrijkomen van schadelijke stoffen.

De inhoud van deze normen moet de veiligheid van het kind waarborgen. Omdat de NEN-normen zo bekend en wijd verspreid zijn, kunnen fabrikanten deze als standaard zien voor wat veilig is. Er ontstaat een 'level playing field'; iedereen weet precies waaraan hij zich moet houden om zijn product als veilig bestempeld te krijgen. Als je er niet mee werkt, is de kans groter dat het product niet aan de veiligheidseisen voldoet die consumenten voor hun kind wensen. Het schept duidelijkheid, voor de fabrikant en voor de consument."

Van der Lely licht EN 1888 eruit om iets grondiger te bespreken, want de norm is in 2012 aangepast en voor fabrikanten is het handig te weten waar zij voortaan beter op moeten letten. EN 1888 handelt over kinderwagens voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar oud.

"De norm geldt voor de situatie dat kinderen daadwerkelijk in de wagen zitten", legt Van der Lely uit. "Er zijn verschillende zaken aangepast in 2012. De duurzaamheid is beter bekeken, dat wil zeggen dat we strengere duurproeven hebben gecreëerd om er voor te zorgen dat het product langer veilig blijft door middel van het testen op een voorgeschreven oneffen weg (van 72 km). Ook is de test voor het op- en aflopen van stoepen aangepast, die is inmiddels 10.000 cycli geworden in plaats van de vorige 3.000 cycli. De constructie is dus strenger onder de loep genomen. Verder zijn de eisen op het gebied van het vouwmechanisme aangescherpt. Dit speciaal naar aanleiding van enkele incidenten waarbij kinderen hun vingers tussen het vouwmechanisme kregen. Dat soort zaken wil je als fabrikant natuurlijk niet op je geweten hebben en onderstreept maar weer eens het belang van goede normen op dit gebied!"

Bepaal mee!

U kunt invloed uitoefenen op de totstandkoming van NEN-normen door lid te worden van de normcommissie Kinderartikelen. Daarin zitten de partijen die de uiteindelijke inhoud bepalen, zoals collega-fabrikanten en brancheorganisaties.

Door lid te worden heeft u direct invloed op wat er uiteindelijk zal gaan gelden voor de markt en kunt zich daar als bedrijf goed op voorbereiden. Bovendien bent u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen omdat ook uw collega-fabrikanten hun kennis inbrengen. Commercieel slaat u met het commissielidmaatschap een dubbelslag!

Commissie Kinderartikelen

Interview: Johan van Leipsig

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop