Interview: 'Zwembadnormen verhogen veiligheid'

18-07-2013 Op Europees niveau gelden verschillende zwembadnormen die ook voor ons land gelden. Bedrijven hebben daar mogelijk veel aan om te zorgen voor een veilig en kwalitatief hoogwaardig product. En daar profiteert de consument weer van. René Stender legt uit welke zwembaden allemaal onder de hoede van de commissie vallen.

René Stender is directeur van AquaBasic, een adviesbureau op het gebied van zwembadregelgeving. Sinds 1988 zit hij in Europese normcommissies en sinds 2004 is hij voorzitter van de nationale Normcommissie Zwembaden. De commissie heeft zo'n vijfentwintig leden die zich bezig houden met het leveren van input voor Europese normen.

Concrete invulling
Stender legt uit welke soorten zwembaden allemaal onder zijn normcommissie vallen. "Dat zijn vrijwel alle soorten zwembaden: (semi) open zwembaden, baden van hotels, campings, maar ook privézwembaden bij particulieren in de tuin. Opblaasbare zwembaden vallen er echter niet onder. De normcommissie houdt zich behalve met het het bassin, ook bezig met de badinrichting, dat wil zeggen het gebouw en alles wat daarbij hoort." Dat ook voor zwembaden normen gelden, is voor Stender een logische zaak. "In Nederland werkt men veel met doelvoorschriften: iets moet voldoende veilig zijn, iets moet deugdelijk zijn, betrouwbaar. Dat zijn redelijk algemene begrippen die meer duiding en concrete invulling behoeven. Dat proberen we op Europees niveau te doen. Verder zijn normen nodig uit concurrentieoverwegingen: als iedereen volgens dezelfde regels speelt, is dat eerlijker. Zo kun je ook de wat meer malafide producten uit de markt duwen."

Veiligheid verhogen
Uiteraard zijn alle normen erop gericht de veiligheid voor de consument te verhogen. Je moet er immers niet aan denken dat een kind een ongeluk krijgt op een waterglijbaan die niet deugdelijk is. "En waar de naam van iemands bedrijf op staat. Dat is slechte reclame", aldus Stender. Daarom werkt de commissie aan nieuwe normen voor bijvoorbeeld waterglijbanen, onderwaterroosters, beweegbare bodems, duikvoorzieningen, bassintrappen en waterspeeltoestellen. Sinds 2008 is er ook een norm voor het onderhoud en beheer van zwembaden. "De exploitant kan daarmee tijdens de hele levensduur van een zwembad de kwaliteit en veiligheid optimaal houden."

Duidelijkheid
Voor bedrijven zijn de normen aantrekkelijk om aan te schaffen, aldus Stender. "Ze krijgen duidelijkheid over de eisen waaraan hun product moet voldoen qua veiligheid, hoe ze het moeten onderhouden. Er staan concrete zaken in over bijvoorbeeld belastbaarheid, omvang, et cetera. Allemaal dingen die voor een fabrikant en koper van groot belang zijn. De normen gaan dus verder dan alleen 'het product moet veilig zijn'. Als je als fabrikant met normen werkt, ben je er zeker van dat je een goed product neerzet. Dat geeft je een voorsprong op je collega's."

Invloed uitoefenen
Als bedrijf kan men invloed uitoefenen op wat er in een norm komt te staan. "Lid worden van een normcommissie is een goede zaak. Je bent altijd op de hoogte van wat er speelt en daar kun je als bedrijf op inspelen. Bovendien kun je proberen je eigen wensen vertaald te zien in de uiteindelijke norm."

Beoordelen
Iedere vijf jaar worden de normen opnieuw tegen het licht gehouden en wordt bekeken of de norm nog voldoet, aangepast moet worden of moet worden ingetrokken. "Op dit moment zijn we bezig met de herziening van de norm voor het ontwerp en beheer van zwembaden. Een nieuwe norm komt er ook: die voor speeltoestellen in water. Die komt er op basis van geluiden uit de praktijk. Daar is ook het bedrijfsleven weer van belang: gebeuren er ongevallen met toestellen, dan komen die meldingen bij ons terecht en kunnen wij er iets mee doen. Wij zijn dus belangrijk voor het bedrijfsleven, en het bedrijfsleven is onze band met de praktijk. We hebben elkaar dus nodig."

Interview in pdf

Naar de commissie Zwembaden

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u wilt deelnemen in een commissie:
Hieke Reijnhoudt

(015) 2 690 178

consumentenzaken@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop