'Keurmerken nuttig, maar certificering lost niet alles op'

04-02-2019 Minister Kaag heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de rol van keurmerken en certificering binnen het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De brief gaat over de impact van keurmerken en hoe de bewindsvrouw met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven werkt aan de verbetering van deze impact.

De conclusie; keurmerken zijn nuttig maar certificering lost niet alle problemen in de keten op.

Er zijn inmiddels veel keurmerken. De effectiviteit en duidelijkheid komen daarmee in gevaar. Het kabinet zet daarom in op meer ordening door bijvoorbeeld de Keurmerkenwijzer. Ook heeft het kabinet met het bedrijfsleven via NEN een voortrekkersrol gepakt bij het ontwikkelen van een mondiale standaard voor ketenbeheer (Chain of Custody) binnen de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Deze nieuwe ISO-norm moet ketenpartijen, waaronder handelaren, verwerkers en retailers, handvatten bieden om met een uniforme terminologie en systematiek het ketenbeheer in te richten. De verwachting is dat daarmee de transparantie binnen de ketens zal toenemen.

Rol duurzaamheidskeurmerken

Duurzaamheidskeurmerken spelen een rol bij het stimuleren van de verbetering van lokale productieomstandigheden. Ook wijst recenter onderzoek erop dat overheden in productielanden zich committeren aan bestaande duurzaamheidskeurmerken of dat ze zelf duurzaamheidsstandaarden ontwikkelen. Aan de andere kant lost certificering niet alle problemen in de keten op, en bereiken duurzaamheidskeurmerken bijvoorbeeld niet dat kleine boeren gegarandeerd een goed inkomen verdienen of dat arbeidsomstandigheden altijd verbeteren. Een van de onderliggende oorzaken is de achterblijvende marktvraag naar duurzaam geproduceerde gewassen ten opzichte van het aanbod. Ook vereisen de verschillende duurzaamheidskeurmerken ieder eigen jaarlijkse audits.

Gericht op impact en werken aan verbetering
Duurzaamheidskeurmerken en certificering zijn volgens het kabinet nog steeds een goede manier om de consument te verbinden met de producent en in waardeketens transparantie en een prikkel voor verbetering te creëren. Maar om ook de problemen in ketens, zoals de lage inkomsten voor boeren en ontbossing, aan te pakken werkt het kabinet ook met organisaties aan wat het noemt ‘beyond certification’.

Binnen dit beleid blijven uitvoeringspartners zoals het Initiatief Duurzame Handel (IDH), Solidaridad en Rainforest Alliance met boeren en producenten werken om hen op het niveau van certificeerbaarheid te krijgen. Certificering is daarbij niet het doel, maar de onderliggende principes van de topkeurmerken in de sector worden wel als benchmark aangehouden. Daarnaast wordt in toenemende mate gewerkt met vernieuwende interventies. Een eerste voorbeeld hiervan betreft de zogenaamde landschapsaanpak. Hierbij wordt in een gebied met de lokale overheid ketenoverstijgend gewerkt aan het aanpakken van problemen, zoals ontbossing.

Bron: Duurzaam ondernemen

Wilt u meer weten over Chain of Custody?
Neemt u dan contact op met Juliane Eykelhoff, NEN consultant via telefoon +31 (0)152 690 326 of per e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u wilt deelnemen in een commissie:
Juliane Eykelhoff

015 2 690 326

energy@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop