Laatste hand wordt gelegd aan Nederlandse Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

23-03-2020 De NEN werkgroep Circulair Textiel, met meer dan dertig leden vanuit alle stakeholder categorieën, publiceert in juni 2020 de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) over circulair textiel. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en de toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Circulariteit is een veelbesproken onderwerp, ook in de textielsector. Het gevolg hiervan is dat er in de sector vele initiatieven zijn om circulariteit in de textielsector aan te tonen. Gemeenschappelijke eisen waaraan circulair textiel daadwerkelijk moet voldoen, ontbreken echter nog. Daarom zijn er afspraken gemaakt die in de NTA over circulair textiel worden beschreven.

Met deze afspraken ontstaat er duidelijkheid in de sector en bij de consumenten over wat er wordt bedoeld met circulair textiel. Daarbij worden de opties omschreven wat de opties zijn als er circulair textiel wordt geleverd of gevraagd.

Achtergrond NTA

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) is de snelste manier om met alle belanghebbenden een afspraak te maken. De ontwikkeling van een NTA duurt doorgaans een jaar. De NTA kan vervolgens gebruikt worden als voorstel voor internationale normalisatie binnen CEN en ISO. Bovendien kan de NTA als startpunt dienen voor certificeerbare claims over circulair textiel.

Internationale vervolgstappen

De werkgroep heeft bevestigd dat het document de basis kan vormen voor een later Europees of internationaal normalisatietraject met betrekking tot eisen voor circulair textiel en een nog te ontwikkelen certificatieschema. Het document is in het Nederlands opgesteld en kan op en later moment naar het Engels vertaald worden.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm: Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood en Consumentenzaken, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop