Meepraten over Nederlands Technische Afspraak 'Matrassenetiket'

19-07-2019 Duurzaamheid en circulariteit wordt steeds belangrijker. Eén van de grotere uitdagingen op dit gebied is de matrassenstroom. Mede daarom is 'matrassen' als icoonproject opgenomen in de transitieagenda voor consumptiegoederen als onderdeel van het Grondstoffenakkoord. Wilt u als belanghebbende meepraten over dit onderwerp, meld u dan aan.

Een belangrijke stap in circulariteit is de samenstelling van matrassen. Het is daarom van belang dat er informatie en inzicht is in de opbouw en de samenstelling van matrassen. In overleg met belanghebbende partijen is daarom besloten dat er afspraken moeten komen om op uniforme wijze inzicht in de keten te krijgen.

Matrassenetiket

Op basis van best practices buiten deze sector (textiel, levensmiddelen, bouwindustrie) lijkt een etiket een geschikt middel om niet alleen bij de consument, maar vooral business-to-business het inzicht in matrassamenstelling te verhogen. Voor het hanteren van een uniform en werkbaar ‘matrassenetiket’ zijn normen uitermate geschikt en een NTA (Nederlandse Technische Afspraak), gezien de relatief korte ontwikkelperiode, in het bijzonder. Diverse partijen vanuit de keten hebben al aangegeven actief deel te willen nemen aan de ontwikkeling van deze NTA.

Aanmelden voor 2 september

Belanghebbende partijen die meer willen weten over deze ontwikkeling en willen meepraten, kunnen zich vóór 2 september aanmelden door een e-mail te sturen naar afc@nen.nl. Voor meer informatie over dit voorstel, neem contact op met Erik Spits, consultant NEN AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl of 015 2 690 351.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop