Meepraten over herziening Europese norm voor fietskinderzitjes

15-07-2013 Begin 2014 wordt bekeken of de Europese norm voor fietskinderzitjes, ‘NEN-EN 14344:2004,moet worden aangepast. Europese landen – aangesloten bij CEN- zullen daarover een stem inbrengen. Ook Nederland heeft een stem; deze wordt door NEN ingebracht. Daarom wil NEN nu al peilen of er behoefte is vanuit Nederland om een spiegelcommissie samen te stellen met de Nederlandse belanghebbenden.

Op woensdag 2 oktober 2013 organiseert NEN een informatiebijeenkomst in Delft. Op de bijeenkomst wordt het voorstel voor herziening van de Europese norm voor fietskinderzitjes toegelicht en zal een discussie plaatsvinden om de behoefte aan de herziening van deze norm, het specifieke Nederlandse belang en opstart van een spiegelcommissie te kunnen bepalen. Uitleg van het normalisatieproces, kosten en de relatie met de Nederlandse normcommissie ‘Kinderartikelen’ komen eveneens aan de orde.

Waarom herzien?

Om de vijf jaar wordt beoordeeld of een norm moet worden herzien, worden ingetrokken of ongewijzigd kan blijven bestaan. NEN-EN 14344:2004- Artikelen voor zuigelingen en peuters - Kinderzitjes voor de fiets - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden’ kent interpretatieverschillen en door een aantal partijen is bij NEN aangegeven dat de norm daarom herzien moet worden. De beoordeling begin 2014 is dan ook een goed moment om dit vanuit Nederland formeel aan te geven. Via stemming onder de aangesloten Europese normalisatie-instituten wordt uiteindelijk beslist of een herziening inderdaad zal plaatsvinden.

Gastspreker

Dhr. Gijs Manneveld, Chemical Compliance Manager bij Dorel Europe en lid van de Nederlandse Normcommissie ‘Kinderartikelen’, geeft een toelichting op zijn ervaringen als expert in het Nederlandse- en Europese normalisatiecircuit en zijn visie op deelname als belanghebbende partij.

Aanmelden bijeenkomst

Belanghebbende partijen op het gebied van fietskinderzitjes zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst op 2 oktober 2013 van 9.15 tot 12.15 uur. Bekijk het voorlopige programma. Meer informatie over deze kosteloze bijeenkomst en het programma. Aanmelden kan via e-mail consumentenzaken@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Consumentenzaken.

(015) 2 690 178

consumentenzaken@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop

Vandaag meest bekeken bij Consumentenzaken

NEN Shop