Minister Blok: Weinig zwembaden hebben keurmerk

26-06-2014 Alle zwembaden in Nederland moeten voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Maar slechts 19 procent van de 861 overdekte zwembaden heeft het keurmerk Veilig & Schoon. Dat staat in een brief van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst).

De 164 die wel het keurmerk hebben zijn vooral grote openbare zwembaden. Zwembaden moeten het keurmerk zelf aanvragen.

Weinig transparantie

"De afgelopen jaren is de toename van het aantal zwembaden met het keurmerk echter helaas aan het afvlakken", zegt Blok, die dit geen goede zaak vindt. "Een bezoeker moet er vanuit kunnen gaan dat een zwembad veilig is en voldoet aan alle regels. Het private instrument Keurmerk Veilig & Schoon leent zich er goed voor om bezoekers op een eenvoudige en laagdrempelige wijze te informeren over de veiligheid. Dat slechts 19 procent van de overdekte zwembaden dit keurmerk heeft en daarmee die transparantie biedt, vind ik weinig."

De minister wil de branche helpen de baden beter achter de broek te zitten. Zo'n keurmerk is vooral belangrijk voor overdekte baden, omdat daar iets op de zwemmers zou kunnen vallen.

Bron: RTL Nieuws / ANP

Normen voor zwembaden

De Nederlandse overheid stelt regels op voor de hygiëne en de veiligheid in zwembaden, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

De regels voor hygiëne hebben onder meer betrekking op de kwaliteit van het water en de aantallen douches en toiletten in een zwembad. Bij veiligheid gaat het over het toezicht door badmeesters, maar ook over bijvoorbeeld de stroefheid van de vloeren en de helling van badbodems.

De normen
Voor al deze onderwerpen worden op Europees en nationaal niveau normen opgesteld, opdat het voor iedereen helder is waar o.a. de vloeren aan moeten voldoen. René Stender, directeur AquaBasic en sinds 1988 lid van diverse commissies, legt uit welke zwembaden allemaal onder de hoede van de commissie vallen. Lees het hele interview: 'Zwembadnormen verhogen veiligheid',

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u wilt deelnemen in een commissie:
Hieke Reijnhoudt

(015) 2 690 178

consumentenzaken@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop