NEN vraagt stemadvies van Nederlandse experts voor kinderartikelen

18-08-2016 Het Franse instituut voor normalisatie heeft bij ISO een voorstel ingediend voor de oprichting van een projectcommissie voor vervoer van kinderen op wielen (0-3 jaar): ISO/PC 'Wheeled child conveyance'. Deze ISO commissie zal normen of technische specificaties ontwikkelen voor test methodes en veiligheidseisen voor kinderwagens. NEN roept belanghebbenden op hun commentaar op dit voorstel bij NEN in te dienen.

Op Europees niveau worden onder de Europese commissie CEN/TC 252 'Child use and care articles' al normen voor kinderwagens gemaakt. Het doel van een internationale projectcommissie is om een nog breder internationaal draagvlak te creëren. Frankijk wil hiervoor in een gedeelde secretariaatsvoering nauw samenwerken met China.

Advies van belanghebbenden

Het besluit voor de Nederlandse stem om dit voorstel wel of niet te steunen en om een International ISO standard of Technical Specification for Wheeled Child Conveyance te ontwikkelen, wordt genomen door de beleidscommissie Consumentenzaken. Hiervoor vraagt de commissie graag het advies van belanghebbenden. Ook kunt u kenbaar maken of u actief betrokken wilt zijn bij de ontwikkeling van dit document. Mocht het voorstel internationaal worden aangenomen dan zal er contact met u worden opgenomen.

Het inhoudelijke voorstel kunt u opvragen via afc@nen.nl. Schriftelijke input (in het Engels) graag vóór 23 september 2016 mailen naar afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, NEN consultant, telefoon (015) 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied en lid worden van de Nederlandse normcommissie Kinderartikelen, dan kunt u dit aangeven in een mail naar Julianne Eykelhoff.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, NEN consultant.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop