NEN zoekt geïnteresseerden voor ontwikkeling normen voor digitale uitdagingen consument

29-11-2019 Onduidelijke aankoopvoorwaarden bij online aanschaf van een product of dienst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met gebruikersdata op social media na overlijden? Hoe wordt een consument op leeftijd beschermd tegen het online afsluiten van mogelijk oneerlijke overeenkomsten? Dit zijn vraagstukken waarmee de internationale Committee on Consumer Policy (COPOLCO) zich bezighoudt.

COPOLCO vertegenwoordigt de consument als essentiële stakeholder bij de ontwikkeling van internationale normen. COPOLCO wil de deelname van consumenten bij het normalisatieproces bevorderen en tegelijkertijd richtlijnen bieden om consumentenkwesties een duidelijkere plek te geven bij het ontwikkelen van normen. Met name door de recente opmars van digitale toepassingen bij consumentenartikelen buigt COPOLCO zich over de veiligheidsrisico’s die deze met zich meebrengen.

Veiligheidsrisico’s

Er zijn meerdere veiligheidsrisico’s waar rekening gehouden mee moet worden. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van het perspectief vanuit de consument bij de huidige wijze van het opstellen van algemene voorwaarden. Daardoor kan de consument informatie mislopen over de annuleringvoorwaarden, het omgaan met persoonlijke data of bijkomende kosten.

Een ander onderwerp is het gebrek aan duidelijkheid over het zogeheten digitale nalatenschap van de consument. Eigendom van digitale bestanden (zoals foto's, video's en muziekbestanden) en hun overdracht aan anderen, contractuele en wettelijke verplichtingen en de opslag en onderhoud van digitale bestanden zijn belangrijke zaken waar momenteel nog veel onduidelijk over bestaat.

Ontwikkelingen

Vanuit COPOLCO worden voor bovenstaande onderwerpen voorstellen tot richtlijnen gedaan die ervoor moeten zorgen dat consumenten volledig geïnformeerde beslissingen kunnen nemen, voorafgaand aan de aankoop van goederen, diensten of digitale content. Online platform providers moeten aangespoord worden tot beheer van digitale eigendommen en archieven en de wijze waarop het digitaal nalatenschap kan worden georganiseerd.

NEN is op zoek naar belanghebbende partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van internationale normen ter bescherming van de consument.

Meer informatie

Meer informatie of meepraten over de inhoud van normen. Neem contact op met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop