NEN-Gebruikersplatform: de start van nieuwe samenwerkingsvormen

23-03-2020 Onlangs vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van het NEN- Gebruikersplatform: een nieuwe samenwerkingsvorm (of: vormen) tussen NEN en verschillende belangenvertegenwoordigers van gebruikers, consumenten en burgers. De kick-off meeting wordt gezien als de start van het verder vormgeven van deze samenwerking, waarbij 2020 als pilotjaar geldt

De opening werd officieel verricht door Rik van Terwisga, algemeen directeur van NEN, die het betrekken van gebruikers, consumenten en burgers samenbrengt naar de maatschappelijke ambities van NEN. De afspraken die door normalisatie tot stand komen, zorgen voor vertrouwen en zekerheid. Samenwerking met belanghebbende partijen is daarbij belangrijk: niet alleen voor het draagvlak en de kwaliteit van normen, ook omgekeerd is aansluiting relevant voor genoemde organisaties om een eigen (individueel) belang te behartigen.

Betrokkenheid en verbinding

Betrokkenheid in normalisatie is voor belangenvertegenwoordigers van gebruikers, consumenten en/of burgers niet minder belangrijk dan voor meer traditionele leden van het normalisatiewerk (veelal afkomstig uit industrie of controlerende instanties). Echter, het traditionele normcommissielidmaatschap blijkt hier onvoldoende in te kunnen faciliteren. Middels het Gebruikersplatform – waar NEN en belangenvertegenwoordigers van gebruikers, consumenten en burgers samenkomen – wordt getracht de verbinding op een andere manier aan te gaan.

Samenwerkingen

Vereniging Eigen Huis (VEH), De Patiëntenfederatie (PF), De Consumentenbond en Stichting Goede Waar hebben toegezegd de samenwerking met NEN in het kader van het NEN-Gebruikersplatform aan te willen gaan. Het jaar 2020 wordt benut om overkoepelende thema's gezamenlijk op te pakken. Een aantal van deze thema's betreft: duurzame landbouw, levensloop- en aardbeving bestendige woningen, duurzaam wonen, toegang tot veilige en gezonde aankopen en de allerbeste zorg.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het NEN-gebruikersplatform? Neem dan contact op met Charlotte Moises via 015 2 690 351 of afc@nen.nl .

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop