Nederlandse belanghebbenden positief over ontwikkeling ISO-norm voor veiligheid van seksspeeltjes

11-07-2019 NEN organiseerde op 11 juli een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen met veiligheidseisen voor seksspeeltjes. Hoewel deze speeltjes wereldwijd worden geproduceerd, verkocht en gebruikt, ontbreken internationale standaarden. Omdat steeds meer incidenten leiden tot chirurgische ingrepen, is er vraag naar internationale normen die voor meer veiligheid moeten zorgen.

Vanuit de Nederlandse branche zijn verschillende partijen aanwezig geweest om over dit voorstel te praten, zoals groothandel, detailhandel, producenten, gebruikers en overheid. Aanwezige partijen hebben aangegeven het ISO-voorstel te steunen en in principe een actieve bijdrage te willen leveren aan de inhoud van een dergelijke norm.

Doel internationale norm

Het doel is om een internationale norm te ontwikkelen die zorgt dat het design van seksspeeltjes het risico op verwondingen bij gebruikers verkleint. Ook zal de norm eisen stellen aan materialen van seksspeeltjes. Verder worden er eisen opgenomen over de beschikbaarheid van voldoende en correcte gebruikersinformatie over het seksspeeltje. Daarnaast geeft de beoogde norm handvatten voor veilige verwijdering van seksspeeltjes door medische professionals in het geval van incidenten door verkeerd gebruik of inadequaat design.

Vervolgstappen

Tijdens de informatieochtend is door aanwezigen een aantal commentaren geuit op de internationale norm zoals die nu wordt voorgesteld. NEN zal komende weken met deze partijen verder in gesprek zijn om het Nederlandse standpunt op basis van deze commentaren en verdere input te formuleren. Op 10 augustus dient NEN de Nederlandse stem in op het ISO-voorstel over de oprichting van een ISO-commissie 'Sex toys- Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both'.

Voor wie van belang?

De te ontwikkelen internationale norm is van belang voor onder andere (toeleveranciers van) fabrikanten, importeurs en ontwikkelaars van seksspeeltjes, testhuizen, consumentenplatforms en verschillende disciplines binnen de medische sector (artsen, chirurgen, verpleging).

Meer informatie

Voor meer informatie over dit voorstel of niet aanwezig geweest, maar wel interesse in deelname? Neem contact op met NEN, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop