Nederlandse normcommissie ‘Speeltoestellen’ zoekt onafhankelijk voorzitter

24-09-2013 Jan Ooms treedt in juni 2014 af als voorzitter van de commissie ‘Speeltoestellen’. De commissie zoekt daarom een nieuwe voorzitter. De Nederlandse normcommissie ‘Speeltoestellen’ houdt zich bezig met veilig spelen, speeltoestellen en het beheer van speelruimtes. De voorzitter is berust met de algemene leiding van de normcommissie. Solliciteren op deze functie is mogelijk tot 7 oktober 2013.

Afspraken over speeltoestellen zijn vastgelegd in Europese normen; vanuit Nederland wordt een actieve bijdrage geleverd aan NEN-EN 1176 ‘Speeltoestellen en bodemoppervlakken’ en aan NEN-EN 1177 ‘Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen - Bepaling van de kritische valhoogte’. In 2010 zijn deze normen herzien en in 2011 zijn ze in het Nederlands vertaald.

NEN-EN 1176 is verdeeld in een deel met algemene veiligheidseisen, een deel met eisen voor onderhoud en negen delen met specifieke aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen zoals glijbanen, schommels en wiptoestellen. In NEN-EN 1177 staan eisen voor bodemoppervlakken. De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Taken commissieleden normcommissie ‘Speeltoestellen’

De voorzitter van een normcommissie wordt, op voordracht van de secretaris, bij NEN benoemd door de Beleidscommissie. De belangrijkste taak van de leden (waaronder ook de voorzitter en de secretaris) is het leveren van een actieve bijdrage aan de werkzaamheden van de commissie vanuit hun eigen specifieke deskundigheid en belang.

Profiel voorzitter:

 • heeft een duidelijke visie op en bekendheid met nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van speeltoestellen;
 • ondersteunt de uitgangspunten en kernwaarden van normalisatie en draagt deze uit;
 • heeft het vermogen om NEN en de normcommissie te representeren;
 • heeft evenwichtige standpunten, wordt breed geaccepteerd en gerespecteerd;
 • heeft relevante contacten en netwerken binnen overheid (in het bijzonder binnen Ministerie VWS en NVWA) en zo mogelijk ook Europees;
 • kan informatie abstraheren;
 • heeft gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, goede communicatieve eigenschappen, gevoel voor humor, kan relativeren en ziet het algemeen belang.

Taken voorzitter:

 • zit vergaderingen van de normcommissie op onafhankelijk wijze voor en stuurt daarbij vooral op proces (meer dan inhoud);
 • draagt bij aan de teamgeest en betrokkenheid binnen de normcommissie;
 • draagt bij aan de afhandeling van beroepszaken (in geval er geen consensus kan worden bereikt binnen normcommissies);
 • woont de vergaderingen van de normcommissie bij;
 • heeft tussentijds overleg met de NEN secretaris;
 • participeert actief in overleggen van CEN/TC 136 SC/1 ‘Playground equipment for children’, gehouden door heel Europa.

Procedure

Heeft u belangstelling voor deze functie, reageer dan vóór 7 oktober aanstaande via consumentenzaken@nen.nl. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Mosies.

(015) 2 690 133

consumentenzaken@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop