Nederlandse normcommissie ‘e-sigaretten en e-liquids’ zoekt onafhankelijke voorzitter

14-07-2015 De beleidscommissie ‘Consumentenzaken’ heeft in haar plenaire vergadering van 3 juli 2015 het voorstel tot oprichting van een nieuwe normcommissie 330 437 ‘Elektronische sigaretten en E-liquids’ unaniem aangenomen. De commissie zoekt daarom een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter is berust met de algemene leiding van de normcommissie. Solliciteren op deze functie is mogelijk tot 1 september 2015.

De voorzitter van een normcommissie wordt, op voordracht van de secretaris, bij NEN benoemd door de Beleidscommissie. De belangrijkste taak van de leden (waaronder ook de voorzitter en de secretaris) is het leveren van een actieve bijdrage aan de werkzaamheden van de commissie vanuit hun eigen specifieke deskundigheid en belang.


Profiel voorzitter:

 • heeft een duidelijke visie op en bekendheid met nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van e-sigaretten en e-liquids;
 • ondersteunt de uitgangspunten en kernwaarden van normalisatie en draagt deze uit;
 • heeft het vermogen om NEN en de normcommissie te representeren;
 • heeft evenwichtige standpunten, wordt breed geaccepteerd en gerespecteerd;
 • heeft relevante contacten en netwerken binnen overheid (in het bijzonder binnen Ministerie van VWS en NVWA) en zo mogelijk ook Europees;
 • kan informatie abstraheren;
 • heeft gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, goede communicatieve eigenschappen, gevoel voor humor, kan relativeren en ziet het algemeen belang.

Taken voorzitter:

 • zit vergaderingen van de normcommissie op onafhankelijk wijze voor en stuurt daarbij vooral op proces (meer dan inhoud);
 • draagt bij aan de teamgeest en betrokkenheid binnen de normcommissie;
 • draagt bij aan de afhandeling van beroepszaken (in geval er geen consensus kan worden bereikt binnen normcommissies);
 • woont de vergaderingen van de normcommissie bij;
 • heeft tussentijds overleg met de NEN secretaris;
 • participeert actief in overleggen van CEN/TC 437 ‘electronic cigarettes and e-liquids’, gehouden door heel Europa.

Procedure

Heeft u belangstelling voor deze functie, reageer dan vóór 1 september aanstaande via juliane.eykelhoff@nen.nl. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Juliane Eykelhoff, consultant Agrofood & Consument.

juliane.eykelhoff@nen.n

(015) 2 690 235

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop

Vandaag meest bekeken bij Consumentenzaken

NEN Shop