Niet alle vingerverf even veilig!

23-11-2015 Veel vingerverf die in Nederland verkocht wordt, voldoet niet aan de veiligheidsvoorschriften, zo berichtte onlangs de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA heeft 29 verschillende soorten vingerverf onderzocht. Bij bijna de helft was er iets mis. Waarom? Er is immers wel een Europese norm voor vingerverf.

Vijf onderzochte soorten vingerverf voldeden niet aan de chemische eisen. Er zaten te hoge concentraties in van stoffen die problemen kunnen opleveren voor kinderen met een allergie. Daarnaast ontbrak bij elf soorten belangrijke allergie-informatie op het etiket, aldus de NVWA.
Verkoopverbod

De producten die niet aan de veiligheidseisen voldoen, mogen niet meer worden verkocht in Nederland. De NVWA raadt ouders aan om vingerverf die ze thuis hebben liggen te vergelijken met de lijst van onderzoeksresultaten.

Bron: NVWA


Norm en invloed
De norm over vingerverf is NEN-EN 71-7:2014 (en) Veiligheid van speelgoed - Deel 7: Vingerverf - Eisen en beproevingsmethoden. Deze norm specificeert eisen voor de materialen die in de vingerverf gebruikt worden. Aanvullende eisen in de norm gelden voor verpakkingen en labels.

Meepraten?
Normen als deze worden constant tegen het licht gehouden om aan de laatste stand der techniek te voldoen. Uw inbreng kan daarbij nuttig zijn. Omgekeerd is het voor u wellicht nuttig om dicht op het vuur te zitten; als lid van de normcommissie kunt u veel leren over de toepassing van de norm en er wellicht zelf invloed op uitoefenen. De Nederlandse bijdrage aan de norm wordt bepaald door de normcommissie Veiligheid van speelgoed. Wilt u meer weten hoe u aan de volgende revisie kan bijdragen of aan andere normen op het gebied van veiligheid van speelgoed? Neem dan contact op met NEN, afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie of deelnemen

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: NEN consumenten zaken

(015) 2 690 178

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop