Nieuwe Tabaks- en rookwarenwet: "Kennis in normcommissie beter benutten"

24-06-2016 Het zal u niet ontgaan zijn. De nieuwe Tabaks productentrichtlijn (TPD2) is ingevoerd, en vervangt daarmee het in Nederland geldige tijdelijke Warenwetbesluit e-sigaret van 24 november 2014. De wet moet de consument beschermen tegen de gevaren van tabak, tabaksproducten en e-sigaretten. Er zal echter nog veel werk verzet moeten worden, aldus Roel Fresow.

Roel Fresow is eigenaar van een onderneming in elektronische sigaretten en voorzitter van de brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond). Hij is arts, maar ook lid van de NEN normcommissie 330 437 'Elektronische sigaretten en e-liquids'. Hij heeft dagelijks te maken met de invoering van de TPD2, die de gemoederen onder fabrikanten en distributeurs nogal bezighoudt de afgelopen tijd. Fresow zet kort op een rij wat de belangrijkste wijzigingen zijn en welk effect ze beogen.

Onduidelijk
Vanaf 20 mei dit jaar geldt de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet, die gebaseerd is op de Europees opgestelde TPD2, die lidstaten ertoe bindt nationale wetgeving te maken die voldoet aan deze Europese richtlijn. De nieuw ontstane situatie is complex, aldus Fresow, zowel op het gebied van elektronische sigaretten als de traditionele vormen van tabak. "Aan de nieuwe rookwarenwet is een tabaksbesluit gekoppeld, een reclameregeling, et cetera. De wet is dus behangen met allerlei onderliggende regelingen. Dat maakt het er allemaal niet duidelijker op."

Verbod en registreren
Toch weet hij de rode draad van veranderingen goed te schetsen. "Een aantal producten zijn in de nieuwe situatie binnenkort niet meer toegestaan, zoals de mentholsigaret of e-sigaretten met een te groot volume. Verder moeten nieuwe of gewijzigde producten die op de markt komen 6 maanden van tevoren geregistreerd worden bij de overheid. Dat levert een vertraging op bij marktintroductie en heeft daarmee gevolgen voor innovatie en het verbeteren van de sector."

Grensoverschrijdende verkoop
Een andere belangrijke wijziging is dat de grensoverschrijdende verkoop fors aan banden is gelegd. TPD2 laat ruimte aan nationale overheden of ze het wel of niet toestaan. "In Nederland is het nu zo geregeld dat het mag, mits het land waaraan verkocht wordt het ook toestaat. Men dient daarvoor wel in beide landen geregistreerd te staan, terwijl deze registraties nog niet op orde zijn. Ook is nog niet overal duidelijk waar verkoop wel of niet is toegestaan. In de praktijk betekent dat, dat er momenteel geen grensoverschrijdende verkoop meer plaatsvindt."

Leeftijd en plaatjes
Ook de leeftijdsgrens is in de nieuwe Tabak- en rookwarenwet aangepast tot 18 jaar, overigens tot genoegen van Fresow. "Geen verkoop meer aan kinderen, een prima zaak.” Voor traditionele tabak is de meest in het oog springende wijziging wel de vergroting van de waarschuwingsteksten en afschrikwekkende foto's op de verpakking. "Die gezondheidswaarschuwing geldt ook voor de elektronische sigaret, maar die waarschuwing is kleiner en hoeft niet voorzien te worden van dergelijke foto's. Het blijft echter wel vreemd dat mensen die een elektronische sigaret zonder nicotine gebruiken, wel op de verpakking moeten lezen dat nicotine zeer verslavend is."

Presentatie
Ook de presentatiewijze in het schap wordt aangepast. "Pakjes moeten zo staan dat de gezondheidswaarschuwing goed leesbaar is. Bijvoorbeeld shag mag dus niet meer op de korte kant gestapeld worden, maar moet op de lange kant liggen, met alle gevolgen voor de winkelier die al zijn schappen moet gaan aanpassen."

Kritisch
Als eigenaar van een onderneming in elektronische sigaretten vindt Fresow het nieuwe pakket maatregelen een broddelwerk. "Het onthoudt mensen die van de traditionele tabak willen overstappen naar de elektronische sigaret, een veel minder schadelijk alternatief. De nadelen van de elektronische sigaret worden daarbij onvoldoende beperkt en de voordelen onvoldoende benut, en in sommige gevallen zelfs onmogelijk gemaakt. Een gemiste kans dus. De beleidsmakers zijn door eenzijdige mediaberichten foutief voorgelicht. Mede op basis daarvan is de nieuwe wetgeving tot stand gekomen." Zo zouden de afschrikkende plaatjes het beoogde doel niet bereiken. "Dat is al in 2007 aangetoond. Kinderen verzamelen die plaatjes graag, terwijl mensen die verslaafd zijn zich er niet door laten afschrikken. Of neem nou dat presenteren van bijvoorbeeld shag in de schappen. Het is onnodig veel gedoe voor een winkelier en de consument maakt het echt niet uit of zijn shag nou een kwartslag gedraaid staat of niet."

Voorlichting en kennis
De overheid zou volgens Fresow meer in moeten zetten op hoe mensen met de gevaren om kunnen gaan en hoe men deze gevaren kan beperken of voorkomen. "Voorlichting, daar zit de sleutel. Maak daarbij vooral gebruik van de kennis van experts, die ook in de NEN normcommissie 'Elektronische sigaretten en e-liquids' aanwezig is, in plaats van je te laten verleiden door bedrijfslobbyisten met dubbele agenda’s. Toets tenslotte je voorgenomen besluit alvorens dit veel te overhaast in wetten te formuleren."

Commissie
De NEN normcommissie 'Elektronische sigaretten en e-liquids' speelt een belangrijke rol in het vertalen van de wettelijke eisen naar de technische invulling hiervan, zoals bijvoorbeeld analysemethoden. Ook u kunt actief aan de commissie deelnemen en zo invloed uitoefenen op de inhoud en totstandkoming van de Europese normen. Bovendien bouwt u aan een netwerk van experts en kennis, dat in uw eigen bedrijfsvoering van pas kan komen.

Praat mee!

Indien u interesse heeft om lid te worden van de normcommissie kunnen contact opnemen met de secretaris van de normcommissie Juliane Eykelhoff, secretaris van de normcommissie 'Elektronische sigaretten en e-liquids ' juliane.eykelhoff@nen.nl, telefoon: (015) 2 690 235 of e-mail juliane.eykelhoff@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, secretaris commissie ‘Elektronische sigaretten en e-liquids’.

juliane.eykelhoff@nen.nl

(015) 2 690 235

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop