Nieuwe geharmoniseerde speelgoednormen van kracht

11-11-2019 De herziene norm voor de migratie van schadelijke elementen in speelgoed (NEN-EN 71-3:2019) is geharmoniseerd. Vanuit de Europese speelgoedrichtlijn wordt nu naar deze normen verwezen voor het bepalen van de essentiële veiligheidseisen en bijhorende testmethodes voor speelgoed op de Europese markt.

Met geharmoniseerde normen tonen fabrikanten aan dat hun producten voldoen aan de veiligheidseisen om bijvoorbeeld fysische, chemische en ontvlambaarheidsgevaren te reduceren. Op basis van de geharmoniseerde normen kan een verklaring van overeenkomst, zoals door wet- en regelgeving voorgeschreven, worden vastgesteld en mag de fabrikant de CE-markering op de producten aanbrengen. Alle geharmoniseerde speelgoednormen zijn samengebracht in een actueel overzicht.

Migratie van gevaarlijke stoffen

Zoals zoveel consumentenproducten, kan speelgoed metalen bevatten. Vaak zijn deze elementen aanwezig in de verf of kleurstof die gebruikt wordt om het speelgoed zijn mooie uiterlijk te geven. Bij veelvuldige blootstelling kunnen deze metalen schadelijk zijn voor de gezondheid. De geharmoniseerde norm NEN-EN 71-3:2019 specifieert de veiligheidseisen en testmethodes voor de migratie van bepaalde elementen in speelgoed via de mond of de huid. De herziene versie van deze norm, beschikbaar sinds april 2019, vervangt zijn voorganger uit 2013. De voornaamste aanpassingen hebben betrekking op monstervoorbereiding en op de wijziging van de toegestane limiet voor Chroom (VI) overeenkomstig de aangescherpte wettelijke waarden. Sinds 15 oktober 2019 is NEN-EN 71-3:2019 van kracht. De vorige versie, NEN-EN 71-3:2013+A3:2018, zal worden teruggetrokken per 15 april 2020.

Veilige trampoline in de tuin

Veel Nederlandse gezinnen hebben een trampoline in de tuin. Om letsel als kneuzingen en botbreuken zoveel mogelijk te voorkomen, worden sinds 2014 veiligheidseisen gesteld aan trampolines voor huishoudelijk gebruik. Eind 2018 verscheen de herziene versie van de norm voor trampolines, NEN-EN 71-14:2018. Een belangrijke aanpassing is dat ingegraven trampolines nu ook zijn toegevoegd aan de scope. Dit betekent dat ook voor de ingegraven trampolines de veiligheidseisen in de norm zijn beschreven en deze nu geleverd moeten worden met een veiligheidsnet of een valdempende ondergrond rondom de trampoline. Op 23 juli 2019 is NEN-EN 71-14:2018 van kracht. Voor de vorige versie, NEN-EN 71-14:2014 + A1:2017, geldt een overgangsperiode tot 22 januari 2020.

Meer informatie

Bij vragen of voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 224 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 224

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop