Nieuwe norm aanstekers en kindveiligheid

24-06-2016 Fabrikanten van aanstekers opgelet. Nieuw gepubliceerd: NEN-EN 13869:2016 'Aanstekers - Kindveiligheid van aanstekers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden'. Deze norm gaat over het borgen van kindveiligheidsaspecten met betrekking tot aanstekers. Het doel is het beschermen van kinderen tegen zo veel mogelijk gevaren van het bedienen van de mechanismes van een aansteker.

Aanstekers zijn niet bedoeld voor kinderen. Desalniettemin worden aanstekers niet zelden, en dan vooral door jonge kinderen, verkeerd gebruikt. Hier moet bij de beoordeling van de veiligheid van die producten rekening mee worden gehouden. Om nieuwe ongevallen te voorkomen heeft de Europese Commissie op 11 mei 2006 Beschikking 2006/502/EG goedgekeurd waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kindveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden.

De grootste verandering bij de herziening van de norm NEN-EN 13869 uit 2002 is de toevoeging van een mechanische testmethode, die de tot nu toe gebruikte kindertestpanels overbodig maakt. Hoewel tests door een kinderpanel een betrouwbare methode zijn gebleken om de kindveiligheid van aanstekers te bepalen, is de nieuwe mechanische methode een effectief en sneller alternatief, dat rekening houdt met ethische principes.

Praat mee!

Indien u interesse heeft om lid te worden van de normcommissie Aanstekers kunnen contact opnemen met de secretaris van de normcommissie Juliane Eykelhoff, telefoon: (015) 2 690 235 of e-mail juliane.eykelhoff@nen.nl.Norm

NEN-EN 13869:2016 en

Aanstekers - Kindveiligheid van aanstekers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

Voor het beschermen van kinderen tegen de gevaren van het bedienen van de mechanismes van een aansteker.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, secretaris commissie ‘Kinderartikelen’.

juliane.eykelhoff@nen.nl

(015) 2 690 235

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop

Vandaag meest bekeken bij Consumentenzaken

NEN Shop