Nieuwe norm drinkbekers voor baby's en peuters

25-06-2020 Sinds juni 2020 is de herziening van de NEN-EN 14350 voor drinkbekers voor baby’s en peuters beschikbaar. Deze norm is van toepassing op babyflessen en allerhande drinkbekers, zowel met tuit als met rietje, bestemd voor kinderen van 0 tot 48 maanden.

NEN-EN 14350:2020 'Artikelen voor zuigelingen en peuters - Drinkgerei - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden’ vervangt de vorige versie uit 2004 die nog uit twee delen bestond. Het eerste deel richtte zich tot de mechanische veiligheidsaspecten en het tweede deel ging over de chemische veiligheid. Voor beide onderwerpen zijn nu de veiligheidseisen met betrekking tot de materialen, constructie, prestaties, verpakking en productinformatie voor drinkgerei beschreven in één norm.

Aanpassing norm

Een belangrijke aanpassing ten opzichte van de vorige versie is de aandacht voor verstikkingsrisico's als gevolg van kleine, losse (constructie-)onderdelen. Zo is er een extra veiligheidstest opgenomen voor het vaststellen van de stevigheid bij uitstekende onderdelen zoals drinktuiten en spenen. Met betrekking tot de chemische veiligheid zijn eisen en bijhorende methodes vastgesteld voor verschillende materialen die niet onder de huidige wetgeving vallen (zoals rubber, siliconen, TPE, etc.) afhankelijk van de wijze van blootstelling.

Ondersteuning van General Products Safety Directive
NEN-EN 14350:2020 is ontwikkeld en herzien ter ondersteuning van de Europese General Products Safety Directive (GPSD). Vanaf de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie (OJEU) is NEN-EN 14350:2020 van kracht als geharmoniseerde norm en dienen fabrikanten de veiligheid van hun producten aan te tonen aan de hand van deze norm. De bekendmaking van deze norm in OJEU vindt naar verwachting in het najaar van 2020 plaats.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 02 96 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Kinderartikelen’ houdt zich bezig met het ontwikkelen van normen ten behoeve van de veiligheid van kinderartikelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Norm

NEN-EN 14350:2020 en

Artikelen voor zuigelingen en peuters - Drinkgerei  - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop