Norm in ontwikkeling voor vereisten toezicht en personeel van fitnesscentra

01-11-2019 Onlangs is de Europese werkgroep Fitness Centres begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe norm voor fitnesscentra. In deze norm worden eisen gesteld aan het toezicht, de operationele procedures en de essentiële skills van het personeel dat werkzaam is in Europese fitnesscentra.

Nederlandse belanghebbenden worden aangespoord om deel te nemen aan het normalisatietraject door middel van aansluiting bij de nationale normcommissie 'Fitness Centra'.

Het is de bedoeling dat de nieuwe norm in de toekomst gepubliceerd wordt als tweede normdeel in de reeks EN 17229 Fitnesscentra - Eisen aan voorzieningen en exploitatie. Het eerste deel, dat betrekking heeft op exploitatie- en managementeisen, is in juni 2019 gepubliceerd. De Europese werkgroep 'Fitness centres' wenst aan het tweede normdeel de volgende onderdelen toe te voegen:

  • Operationele modellen die worden gebruikt om de behoefte aan personeel en toezicht te bepalen, evenredig aan de type faciliteiten, activiteiten en eventuele risico's;
  • Specificatie van kennis, vaardigheden en competenties die vereist zijn van operationeel en toezichthoudend personeel dat verantwoordelijk is voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers en gebruikers van fitnesscentra;
  • Specificatie van kennis, vaardigheden en competenties die vereist zijn van fitnesstrainers.

Aansluiting gewenst?

Belanghebbende partijen, zoals fitnesscenter exploitanten, opleidingsinstituten en fitness professionals kunnen invloed uitoefenen op dit normalisatietraject door lid te worden van de Nederlandse normcommissie 'Fitness Centra'. Deze commissie volgt het werk van CEN/TC 136/WG 2 'Fitness centres' en vaardigt experts af die het Nederlands belang vertegenwoordigen. De eerstvolgende bijeenkomst van CEN/TC 136/WG 2 'Fitness centres' waarbij het nieuwe normdeel besproken wordt, vindt in februari 2020 plaats.

Meer informatie

Voor vragen over het normontwikkelingstraject kunt u contact opnemen met Merel Wagner, consultant Agrofood & Consument, telefoon 015 2 690 165 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop