Norm voor “Design for all” gepubliceerd

26-03-2019 Meer toegankelijke producten en diensten voor meer gebruikers. Dat is in een notendop de inhoud van een nieuwe Europese norm op het gebied van “Design for all”, die op 6 maart is gepubliceerd. NEN-EN 17161:2019 ‘Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users.

De norm is onlangs gepubliceerd en NEN heeft het secretariaat gevoerd van de betreffende Technical Committee, te weten CEN-CENELEC JTC 12 'Design for All'.

De norm is een processtandaard en geeft handvatten hoe organisaties in alle lagen van bedrijfsvoering het concept “Design for All” kunnen toepassen. Het doel is meer toegankelijke alledaagse producten en diensten voor zoveel mogelijk en zo veelzijdig mogelijke gebruikers.

In de norm staan onder meer eisen die een organisatie helpen om producten en diensten te ontwerpen, ontwikkelen en aan te bieden die toegankelijk zijn, begrepen en gebruikt kunnen worden door een breed scala gebruikers, waaronder mensen meteen beperking. Door de wensen en behoeften van gebruikers met hulp van die gebruikers zelf beter in kaart te brengen, kan een bedrijf inspringen op een meer diverse gebruikersgroep. De groep gebruikers van alledaagse producten en diensten wordt daarmee velen malen vergroot.

Meepraten over normen?

Wilt u ook invloed uitoefenen op Europese normen? Neem dan contact op met Charlotte Mosies, Consultant AgroFood & Consument via afc@nen.nl.

Norm

NEN-EN 17161:2019 en

Design for All - Toegankelijkheid volgens een Design for All benadering in producten, goederen en di...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AgroFood & Consument.

afc@nen.nl

(015) 2 690 113

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop