Norm voor buitenmeubelen ter commentaar

18-09-2015 CEN heeft normontwerp EN 581-1:2015 ‘Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements’ voor commentaar gepubliceerd. Dit deel van de norm behandelt de algemene veiligheidseisen van stoelen en tafels voor buitengebruik. Belanghebbenden die commentaar willen indienen kunnen zich melden bij NEN.

De Warenwet bepaalt dat producenten uitsluitend veilige producten op de markt mogen brengen. Producten mogen geen bijzondere gevaren opleveren voor de veiligheid of de gezondheid bij te verwachten gebruik.

Voor de veiligheidsaspecten van stoelen en tafels voor gebruik buiten op de camping, in huishoudens en voor verhuurdoeleinden verwijst de Warenwet naar de Europese norm EN 581-1:2006. Deze norm wordt momenteel herzien: NEN-EN 581-1:2015.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • verduidelijking van de definities (camping, huishoudelijk gebruik en professioneel gebruik) overgenomen uit de huidige bijlage B en geplaatst in de normtekst zelf (de huidige Annex B komt dus te vervallen);
  • aanpassing van de eisen aan randen en de hoeken, waarbij rekening is gehouden met de toegankelijke delen tijdens het gebruik (voor stoelen en tafels wordt beschreven wat er met toegankelijke delen wordt bedoeld);
  • in buisvormige onderdelen zijn openingen en gaten niet meer toegestaan. De testmethode voor openingen en gaten is hiermee komen te vervallen;
  • toevoeging van een bijlage B (informatief) om uitleg te geven over de risico's die worden gedekt.

Ook de overige twee delen van de norm worden momenteel herzien:
- NEN-EN 581-2:2014 Ontw. en - 'Buitenmeubelen - Zitmeubelen en tafels voor gebruik op campings, huishoudens en voor verhuurdoeleinden - Deel 2: Veiligheids, sterkte- en duurzaamheidseisen voor stoelen' beschrijft de mechanische veiligheidseisen voor stoelen.
- NEN-EN 581-3:2015 2e Ontw. en - 'Buitenmeubelen - Zitmeubelen en tafels voor gebruik op campings, voor huishoudelijk gebruik en voor verhuurdoeleinden - Deel 3: Veiligheids, sterkte- en duurzaamheidseisen voor tafels' geeft de eisen voor tafels.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of voor het indienen van commentaar: Hieke Reijnhoudt, consultant Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Hieke Reijnhoudt, consultant Agrofood & Consument.

(015) 2 690 224

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop