Normalisatie en digitale uitdagingen voor de consument

11-11-2019 NEN is op zoek naar belanghebbende partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van internationale (ISO) normen ter bescherming van de consument. Dat gebeurt in het internationale Committee on Consumer Policy (COPOLCO).

COPOLCO houdt zich bezig met allerlei actuele digitale toepassingen die een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de consument. Kunnen de ellenlange terms and conditions bij online aanschaf van een product of dienst niet korter en begrijpelijker? Wat gebeurt er met gebruikersdata op social media na overlijden? Hoe wordt een consument op leeftijd beschermd tegen het online afsluiten van mogelijk oneerlijke overeenkomsten? Welke ontwikkelingen zijn nodig vanuit het perspectief van de consument om de privacy en beveiliging van de data van huishoudelijke artikelen te garanderen?

De consument centraal

COPOLCO vertegenwoordigt de ‘consument’ als essentiële stakeholder bij de ontwikkeling van internationale normen (ISO). Hiervoor werkt COPOLCO samen met internationale consumentenorganisaties zoals Consumers International en de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), naast ruim honderd normalisatie-instituten wereldwijd. Enerzijds wil COPOLCO de deelname van consumenten bij het normalisatieproces bevorderen. Anderzijds proberen ze door documenten de nodige richtlijnen te bieden om consumentenkwesties een duidelijkere plek te geven bij het ontwikkelen van normen. Met name door de recente opmars van digitale toepassingen bij consumentenartikelen buigt COPOLCO zich over de veiligheidsrisico’s die deze met zich meebrengen.

Onleesbare terms and conditions

Wist u dat een uitgeprinte versie van de 'terms and conditions' (T&C’s) van een website als AirBnB zo'n 39 meter lang is? Een gemiddeld persoon zou het 76 werkdagen per jaar kosten om alle voorwaarden van de websites die hij gebruikt, door te lezen. Daardoor kan de consument informatie mislopen over de annuleringvoorwaarden, het omgaan met persoonlijke data of bijkomende kosten. Vanuit COPOLCO is het voorstel ingediend om een norm te ontwikkelen die door organisaties kan worden gebruikt om T&C’s op te stellen die ervoor zorgen dat consumenten volledig geïnformeerde beslissingen kunnen nemen voorafgaand aan de aankoop van goederen, diensten of digitale content.

Digitaal nalatenschap

Door het gebruik van allerlei sociale media, cloud-gebaseerde accounts, persoonlijke blogs en websites is het internet onlosmakelijk verbonden met onze dagelijkse levens. Maar de individuele privéverzamelingen van berichten, foto’s, video’s en muziekbestanden roepen de vraag op wat met deze bestanden gebeurt nadat de persoon komt te overlijden. Wie beslist of een social mediaprofiel wordt verwijderd bij overlijden of wordt het een gedenkpagina waar nabestaanden herinneringen kunnen achterlaten? Eigendom van digitale bestanden en hun overdracht aan anderen, contractuele en wettelijke verplichtingen en de opslag en onderhoud van digitale bestanden na verloop van tijd zijn belangrijke kwesties wanneer wordt gesproken over digitaal nalatenschap. Door het opstellen van richtlijnen wil COPOLCO de consument, maar ook de online platform providers, bewust maken van het belang van beheer van digitale eigendommen en archieven. En van de manier waarop het digitaal nalatenschap kan worden georganiseerd.

Overige onderwerpen

Naast de hierboven uitgelichte onderwerpen behartigt COPOLCO ook het consumentenbelang bij tal van andere onderwerpen zoals artificial intelligence, reclame en marketing voor kinderen, privacy by design, consumenten in kwetsbare situaties en meer.

Contact

Geïnteresseerde en belanghebbende partijen die graag willen deelnemen aan het ontwikkelen van normen voor bovenstaande onderwerpen, kunnen voor nadere informatie contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 269 02 96 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument.

015 269 02 96

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop