Normcommissie elektronische sigaretten van start

23-11-2015 De Normcommissie Elektronische Sigaretten en E-liquids is van start gegaan. De eerste vergadering werd op 14 september gehouden. De commissie werkt actief mee aan de ontwikkeling van Europese normen voor elektronische sigaretten en e-liquids, die aan de randvoorwaarden van de Tobacco Product Directive en de General Product Safety Directive voldoen.

Tot op heden bestaan er geen Europese normen op het gebied van elektronische sigaretten en e-liquids. In de nieuwe versie van de Tobacco Product Directive (TPD) wordt echter expliciet verwezen naar e-sigaretten. Om de implementatie van de TPD te ondersteunen zijn gestandardiseerde methoden noodzakelijk.

Normen bieden zekerheid aan consumenten, dat in Europa gekochte producten voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen. Het grote voordeel van Europese afspraken is het verlagen van technische handelsbelemmeringen en de openstelling van de markten in heel Europa.

Invloed uitoefenen
Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie. In deze positie kan de Nederlandse sector borgen dat Europese normen optimaal aansluiten bij Nederlandse producten, kennis, ervaring, gewoonten, technologie en afzetmarkten. De Normcommissie ‘elektronische sigaretten en e-liquids’ is instrumenteel voor de consolidatie van de Nederlandse positie in CEN en ISO.

Praat mee!

In de Nederlandse normcommissie zijn alle verschillende partijen vertegenwoordigd die belang hebben bij standaarden voor elektronische sigaretten en e-liquids. Zowel de industrie, retail, kennisinstellingen, overheid als ook de consumenten maken deel uit van de commissie. Heeft u interesse om actief aan het normalisatieproces op het gebied van e-sigaretten en e-liquids mee te werken?

Indien u interesse heeft om lid te worden van de normcommissie kunnen contact opnemen met de secretaris van de normcommissie Juliane Eykelhoff, secretaris commissie ‘Kinderartikelen’, telefoon: (015) 2 690 235 of e-mail juliane.eykelhoff@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, secretaris commissie ‘Kinderartikelen’.

juliane.eykelhoff@nen.nl

(015) 2 690 235

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop