Normen voor geurkaarsen gepubliceerd

01-02-2016 Bij het branden van een geurkaars wordt de geur met de warme lucht van de vlam door de ruimte verspreid. Sommige natuurlijke of synthetische stoffen die hierbij vrijkomen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Binnen CEN is een drietal normen opgesteld voor luchtverfrissers die een vorm van verbranding nodig hebben.

De normen zijn bedoeld voor producten die een vorm van verbranding nodig hebben om de geur te verspreiden, en die langer kunnen branden dan 2,5 uur. Hierbij valt te denken aan wierookstokjes en -kegeltjes, geurkaarsen, geurstokjes en geurverspreiders met essentiële oliën.

De nieuwe normen

De eerste norm, NEN-EN 16738 ‘Emission safety of combustible air fresheners - Test methods’, geeft een testmethode om de uitstoot van diverse gevaarlijke stoffen te meten tijdens de verbranding: VOC's (vluchtige organische componenten), benzeen, naftaleen en formaldehyde.

De tweede norm, NEN-EN 16739 'Emission safety of combustible air fresheners - Methodology for the assessment of test results and application of recommended emission limits’, beschrijft een methodologie voor de evaluatie van de resultaten na testen volgens NEN-EN 16738. Daarnaast wordt informatie gegeven over emissiegrenswaarden of -richtwaarden.

De laatste norm, NEN-EN 16740 'Emission safety of combustible air fresheners - User safety information’, geeft aan welke informatie over een juist en veilig gebruik op het etiket moet worden aangebracht. De producent kan kiezen uit pictogrammen of waarschuwingsteksten.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail hieke.reijnhoudt@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.

hieke.reijnhoudt@nen.nl

(015) 2 690 224

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop