Normontwerp ISO 22095 'Chain of Custody - Terminologie en handelsmodellen' gereed voor publicatie

04-07-2019 Het waarborgen van de betrouwbaarheid van producten door meer transparantie in de keten. Dat is kort gezegd waar het bij een ketenbeheersysteem, een zogenoemde Chain of Custody (CoC) om gaat. Het opvolgsysteem is onmisbaar voor bedrijven om productintegriteit te waarborgen, het vertrouwen van de consument te vergroten en reputatierisico's te beperken.

De nieuwe standaard ISO 22095 'Chain of Custody - General terminology and models' biedt eenduidige definities en eisen voor de verschillende handelsmodellen. Met dit generieke kader kunnen individuele organisaties de transparantie in wereldwijde toeleveringsketens vergroten.

Efficiënt

Eddy Esselink is namens MVO medevoorzitter van het ISO normalisatieproces bij NEN. Hij verwacht dat de nieuwe ISO-norm de complexiteit, kosten, ketenrisico's en het onnodige gebruik van tijd verminderd. ‘De ISO-norm erkent dat de CoC-modellen en hun eisen onafhankelijk van sectoren, grondstoffen, producten en productieomstandigheden kunnen worden gedefinieerd. Het is een multi-sectorale, wereldwijd toepasbare standaard waarnaar reeds bestaande CoC-systemen kunnen verwijzen of waarop nieuwe systemen hun terminologie voor sectorspecifieke eisen en modellen kunnen baseren. Ik ben zeer tevreden dat de concept-standaard is goedgekeurd voor publicatie. Dit betekent dat het document deze zomer voor een openbare consultatie van drie maanden wordt gepubliceerd.’

Uitnodiging

Vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren van bedrijven uit de particuliere sector, multinationals en het MKB, overheidsspelers en brancheverenigingen, NGO's, ronde tafels en eigenaren van certificatieschema's hebben bijgedragen aan het ISO-standaard ontwikkelingsproces. Alle geïnteresseerde MVO-leden en internationale belanghebbenden worden nu uitgenodigd om hun opmerkingen en suggesties voor verdere verbetering in te dienen. De ontvangen commentaren worden besproken tijdens de volgende plenaire vergadering van ISO/PC 308 in China. De consultatie is open vanaf 27 augustus.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood & Consument, telefoon: 015 2 690 351, e-mail: afc@nen.nl of kijk op www.nen.nl/coc

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop