Normontwerpen gepubliceerd voor zuivelmicrobiologie

08-07-2016 NEN heeft vier normontwerpen voor nationale normen over zuivelmicrobiologie ter commentaar gepubliceerd. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2002-2005 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2016 commentaar indienen.

De meeste normen over analysemethoden voor zuivelmicrobiologie worden op internationaal niveau ontwikkeld door ISO/TC 34/SC 9 'Food products - Microbiology'. Deze normen zijn vaak geschikt voor het aantonen van microben in verschillende productgroepen waaronder diervoeder, zuivel, vis en vlees. Op nationaal niveau is een groep van experts actief voor een aantal specifieke onderwerpen op het gebied van microbiologie in de zuivelsector.

Het gaat hierbij om de volgende normontwerpen:

  • Ontwerp NEN 6814 'Pekel, stremsel, kaas en omgevingsmateriaal - Aantonen van gasvormende zouttolerante micro-organismen' ;
  • Ontwerp NEN 6816 'Melk en melkproducten - Het aantonen van voor zuursels storende bacteriofagen' ;
  • Ontwerp NEN 6817 'Melk en melkproducten - Bepaling van het gehalte aan fecale enterococcen';
  • Ontwerp NEN 6820 'Melk en melkproducten - Het aantonen van ongewenste besmetting van lang-houdbare vloeibare melkproducten’.

Commentaar indienen

U kunt deze normontwerpen kosteloos inzien en commentaar leveren via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 444, e-mail gillian.herpers@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, NEN AgroFood & Consument.

gillian.herpers@nen.nl

(015) 2 690 444

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop