Plezier met veilige speeltoestellen

12-06-2013 Vanmiddag staat in heel Nederland het buitenspelen centraal. In het hele land worden activiteiten georganiseerd om kinderen te stimuleren om naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel erg leuk. Naast de activiteiten van vandaag, is er in Nederland ook aandacht voor dagelijks buitenspelen. In vrijwel iedere gemeente zijn aangelegde speelplaatsen met toestellen te vinden.

Een schommel, glijbaan, wipwap of zelfs een springkussen zorgt alleen maar voor een hoop plezier als deze veilig is. Gelukkig moet een speeltoestel voor openbaar gebruik voldoen aan uitgebreide veiligheidheidseisen. Deze eisen hebben niet alleen betrekking op het toestel zelf, maar ook op de ondergrond. Die moet van valdempend materiaal zijn, zoals rubbertegels. Bovendien mogen er geen obstakels direct naast een toestel staan.

Afspraken vastleggen in normen

De afspraken over dergelijke veiligheidseisen zijn vastgelegd in Europese normen over veilig spelen, speeltoestellen en het beheer van speelruimtes. Vanuit Nederland oefent de NEN-normcommissie 'Speeltoestellen' invloed uit op de vast te leggen afspraken.

De veiligheidseisen staan beschreven in twee Europese normenseries, NEN-EN 1176 (11 delen) en NEN-EN 1177. Deze zijn in het Nederlands vertaald. NEN-EN 1176 is verdeeld in een deel met algemene veiligheidseisen, een deel met eisen voor onderhoud en delen met specifieke aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen zoals glijbanen, schommels en wiptoestellen. In NEN-EN 1177 staan eisen voor bodemoppervlakken. De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Meewerken aan de normen voor speeltoestellen?

In de normcommissie zitten diverse partijen zoals fabrikanten en keurinstituten. Fabriceert u ook speeltoestellen of heeft u vanuit een andere expertise belang bij het de veiligheid van speeltoestellen? Als deelnemer aan de normcommissie kunt u uw invloed uitoefenen en uw netwerk vergroten.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem contact op met Consumentenzaken, Charlotte Mosies

(015) 2 690 133

charlotte.mosies@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop