Projectleider Europese werkgroep 'Toegankelijkheid' gezocht

10-02-2014 In 2011 heeft de Europese Commissie aan CEN de opdracht gegeven om te werken aan het opnemen van 'Design for all' in relevante normalisatie-initiatieven. Eén van de opdrachten uit het mandaat is het ontwikkelen van een normatief document waarin staat hoe in productie van goederen en het leveren van zowel private als publieke diensten toegankelijkheid ('design for all') in het proces ingebouwd kan worden.

Voor het ontwikkelen van dit document is een Europese Werkgroep ingesteld waarvoor nu een projectleider wordt gezocht. NEN voert het secretariaat van deze groep. De werkgroep is vanaf begin 2014 actief; één van de eerste taken is om belanghebbenden uit de verschillende landen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij het werk. Daarbij heeft het nomineren van een projectleider voor het ontwikkelen van het normatieve document prioriteit.

Verzoek om nominatie voor dit projectleiderschap geschiedt volgens de formele procedure van een ‘Call for Tender’. Deze call, waarop belanghebbenden uit heel Europa kunnen reageren, staat open vanaf 15 januari tot 7 maart 2014.

De projectleider zal samen met een team van Europese deskundigen, en onder aanvoering van NEN, een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van het normatieve document (een Europese EN-norm). Het Nederlandse standpunt t.o.v. 'Design for All' vormt de leidraad en zal worden afgestemd met een nog op te richten spiegelcommissie, eveneens onder begeleiding van NEN.

Reageren

Nederlandse belanghebbenden zijn deskundigen op het gebied van 'Design for All', 'Inclusive Design' of andere toegankelijkheidsvraagstukken. Bij voorkeur met een ervaring op het gebied van normalisatie. Bekijk de Call for Tender.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt een mail sturen naar agrofood&consument@nen.nl

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop