Publicatie Europese norm voor kledingmaten

13-11-2017 De Europese technische commissie CEN/TC 248 ‘Textiel en textielproducten’ heeft het laatste deel van de Europese normenreeks EN 13402 geactualiseerd voor de maatvoering van kleding. De maataanduiding is ontworpen om te worden gebruikt door kledingfabrikanten bij het maken van kleding.

De EN 13402-normenreeks specificeert een flexibel maatsysteem voor kleding op basis van lichaamsafmetingen. De tabellen zijn gebaseerd op verschillende populaties van de bevolking, zowel mannen en vrouwen, als jongens en meisjes. In de norm wordt aangegeven hoe de maataanduiding op het label van het kledingstuk kan worden afgebeeld met een standaard pictogram.

Maataanduiding met pictogram

Het systeem voor de aanduiding van kledingmaten is zo ontworpen dat de maataanduiding de lichaamsafmetingen aangeeft waarvoor het kledingstuk is bedoeld. De maat zegt dus niet zozeer iets over de afmeting van het kledingstuk, maar over de afmetingen van het lichaamsdeel waarvoor het kledingstuk bedoeld is. Dit kan consumenten helpen bij het maken van hun keuze.

Van de nieuwe normenreeks wordt verwacht dat ze detailhandelaren helpt om het aantal retourzendingen te verlagen en de klanttevredenheid te vergroten.

  • EN 13402- 1 Maataanduiding van kleding – Deel 1: Termen, definities en methode voor het bepalen van lichaamsafmetingen
  • EN 13402- 2 Maataanduiding van kleding – Deel 2: Primaire en secundaire maten
  • EN 13402- 3 Maataanduiding van kleding – Deel 3: Etikettering van maataanduidingen gebaseerd op lichaamsmaten en intervallen

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 224 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Textiel en kleding’ houdt zich bezig met diverse (veiligheid) aspecten van textiel en kleding. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over dit ondwerwerp kunt u contact opnemen met Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.

afc@nen.nl

015 2 690 224

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop