Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’

25-06-2020 Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden.

Trampolineparken vallen onder het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). In het WAS staan de eisen voor trampolineparken omschreven. De NTA 8121 'Veiligheid van indoor trampolineparken' kan daarom naast het WAS gebruikt worden. Het document specificeert richtlijnen voor de bouw van indoor trampolineparken. Het dekt ook de richtlijnen voor de dagelijkse activiteiten in en het onderhoud van een indoor trampolinepark.

Behoefte aan normen

Het aantal trampolineparken in Nederland is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Daarbij is ook de vraag naar duidelijkheid en heldere veiligheidsrichtlijnen toegenomen. De publicatie van NTA 8121 heeft als doel de Nederlandse markt voor trampolineparken duidelijkheid te verschaffen en het algemene kwaliteitsniveau te verhogen.

Best practices ontwikkelen zich voortdurend, zowel in Nederland als op internationaal gebied. Het document is, met het oog op internationale normalisatie initiatieven, in het Engels geschreven. Een volgende stap is om de NTA aan de Europese werkgroep CEN/TC 136/WG 17 'Trampolineparks' voor te leggen, ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Europees normatief document.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Meepraten als belanghebbende partij over de ontwikkeling van normen op dit gebied?

Onder de normcommissie ‘Sport, speeltoestellen en recreatieve voorzieningen’ valt de subcommissie 'Trampolineparken'. De leden van deze subcommissie beïnvloeden (inter)nationale normalisatie initatieven m.b.t. trampolineparken. Voor informatie over het normalisatieproces, neem contact op met met Merel Wagner, Consultant AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 185 of e-mail afc@nen.nl.

Norm

NTA 8121:2020 en

Veiligheid van indoor trampolineparken

NTA 8121 specifies requirements for construction of indoor trampoline parks. It also covers requirements for the day-to-day operation and maintenance of an indoor tramoline park.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop