Risicoanalyse bij sport en recreatie

28-02-2020 Er ligt een voorstel vanuit ISO voor de ontwikkeling van een nieuwe norm over een risicoanalyse bij sport en recreatie. Het zijn verschillende analyses die toegepast kunnen worden om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij deze ontwikkeling.

Sport en recreatieve activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het leven voor veel mensen. Naast de mentale en fysieke voordelen, bevordert het ook het sociale contact en het algemene welzijn. Ook kunnen er risico’s aan verbonden zijn. Deze norm zal helpen om de verschillende vormen van activiteiten op een gestructureerde manier te analyseren.

Verschillende analyses

Vanuit ISO/TC 83 ‘Sports and other recreational facilities and equipment’ wordt gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe norm, omdat er vraag is naar een systeem waar de voordelen en risico’s ingevuld kunnen worden. Bij de ontwikkeling van de norm wordt er gefocust op het specificeren van de voordelen en risico's voor sport en andere recreatieve faciliteiten (en apparatuur). Doordat de activiteiten zo van elkaar verschillen worden er ook richtlijnen opgesteld voor de verschillende soorten analyses.

Deelname vanuit Nederland

Vanuit Nederland moet er een besluit genomen worden of er wel of niet deelgenomen wordt. Dit is een besluit dat genomen wordt door de nationale belanghebbenden. Door deelname is het mogelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van deze norm.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Suzanne de Jonge, telefoon 015 2 690 552 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop