Risicobeoordeling kleurstoffen en vlamvertragers in textiel kan beter

25-06-2015 Consumenten komen dagelijks in contact met textiel. Sommige mensen vrezen dat textiel stoffen bevat die een gevaar vormen voor hun gezondheid, waardoor bijvoorbeeld huidallergie ontstaat. Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA een methode ontwikkeld die stoffen in textiel een rangorde geeft. Zo wordt duidelijk van welke stoffen het belangrijk is een risicobeoordeling uit te voeren. De meeste stoffen met zo’n hoge prioriteit zijn kleurstoffen en vlamvertragers.

De nieuwe RIVM methode om stoffen te prioriteren is gebaseerd op REACH registratiegegevens over het gebruik van de stof en de toxiciteit. Belangrijk voor de prioritering zijn vragen als: zit de stof in het eindproduct van textiel, wordt deze tijdens het productieproces van textiel gebruikt en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Ook is drempelwaarde van belang, dat is de hoogte van de blootstelling waarboven effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten.
Met de methode zijn 788 individuele stoffen geïdentificeerd die bij de productie van textiel gebruikt worden, waarvan 32 stoffen de hoogste prioriteit kregen. De beschikbare gegevens waren onvoldoende om de blootstelling mee te laten wegen in de prioritering.

Beter model nodig
De belangrijkste beperking om een blootstelling en een risicoschatting te kunnen maken is het gebrek aan gegevens over de mate waarin specifieke stoffen aanwezig zijn in textiel en tijdens het gebruik vrijkomen. Om de daadwerkelijke risico’s van stoffen in textiel te beoordelen en de prioriteringsmethode te verbeteren, zijn een realistisch model en stof specifieke gegevens om de blootstelling van consumenten aan stoffen te schatten nodig.

Bron: RIVM

Commissie Textiel en kleding

Dit onderwerp valt binnen het werkveld van commissie Textiel en kleding, wilt u hier meer informatie over kunt u contact opnemen met afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN AgroFood & Consument

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop