Samen naar een betere norm voor traphekjes

06-12-2016 De Consumentenbond, importeurs, fabrikanten, retailers en toezichthouders hebben onlangs in een constructief gesprek de Nederlandse inbreng voor de herziening van de norm NEN EN 1930:2011 voor traphekjes met elkaar besloten. Dit proces is een mooi voorbeeld van hoe stakeholders samen aan meer veiligheid werken voor de consument.

Afspraken vastleggen in normen

Eind augustus publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar de veiligheid van traphekjes. Ondanks dat de traphekjes wel aan de eisen van de geldende norm NEN EN 1930:2011 voldeden, waren sommige traphekjes volgens de strengere eisen van de onderzoekers niet veilig. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld nieuwe productontwikkelingen zoals flexibele traphekjes, terwijl de norm bedoeld is voor statische traphekjes, of onduidelijke gebruiks- of installatie-instructies. Daarom pleit de Consumentenbond voor een flink aangescherpte norm en een nadrukkelijk toezicht op de naleving daarvan.

Samen praten
Na aanleiding van dit onderzoek heeft de Nederlandse normcommissie 'Kinderartikelen' de Consumentenbond uitgenodigd om het onderzoek nader toe te lichten. In een open en constructief gesprek met zowel producenten, importeurs, retailers en toezichthouders zijn de aanbevelingen van de Consumentenbond voor een herziening van de norm in detail besproken en verder aangevuld. Resultyaat is dat de NEN-EN 1930 'Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and test methods' in 2017 in het kader van de structurele revisie herzien wordt. De Nederlandse normcommissie Kinderartikelen en de Consumentenbond hebben op 10 november 2016 de inbreng namens Nederland besproken en zullen naast het indienen van het commentaar ook actief meewerken bij de herziening van de norm.

Een ander onderzoek over hetzelfde onderwerp is het in Europees verband opgezette ProSafe onderzoek in het kader van Joint Action 2014 Activity on Safety Barriers. De resultaten worden in de loop van 2017 verwacht. Zij zullen via de NVWA door de NEN normcommissie 'Kinderartikelen' bij de revisie van de norm meegenomen worden.

Meer informatie
Wilt u actief deelnemen aan de revisie van deze norm of heeft u vragen over de normcommissie 'Kinderartikelen' kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, NEN consultant, telefoon (015) 2 690 351 of e-mail consumentenzaken@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem contact op met Consumentenzaken, Juliane Eykelhoff

(015) 2 690 351

consumentenzaken@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop