Stemming over Europese aspecten in ISO norm maataanduiding

08-10-2019 Er loopt momenteel een stemming om te bekijken of er voldoende steun is om de ISO norm voor maataanduiding ISO 8559-2 te herzien en elementen uit de Europese norm daarin op te nemen, zodat de normen voor maataanduiding Europees en wereldwijd gelijkgetrokken worden.

De Europese normenserie voor de maatvoering van kleding (NEN EN 13402-1, -2 en -3) is afgerond in 2017. Het systeem voor de aanduiding van kledingmaten is zo ontworpen dat de maataanduiding de lichaamsafmetingen aangeeft waarvoor het kledingstuk is bedoeld. De maat zegt dus niet zozeer iets over de afmeting van het kledingstuk, maar over de afmetingen van het lichaamsdeel waarvoor het kledingstuk bedoeld is. Dit kan consumenten helpen bij het maken van hun keuze.

Mondiale markt

De kledingmarkt is echter vaak een mondiale markt. De ISO norm voor de maataanduiding wijkt daardoor op bepaalde punten af van de Europese normen. Momenteel loopt een stemming om na te gaan of er voldoende steun is om de ISO norm voor maataanduiding ISO 8559-2 te herzien en elementen uit de Europese norm daarin op te nemen. Zo worden de normen voor maataanduiding Europees en wereldwijd gelijkgetrokken. Bij groen licht worden de wijzigingen besproken op de komende vergadering van de ISO werkgroep in november 2019, waarbij ook de leden van de Europese werkgroep zijn uitgenodigd. Vanuit de Nederlandse normcommissie voor Textiel en Kleding is jarenlang meegewerkt aan de totstandkoming van Europese normenserie voor de maatvoering van kleding.

Beschermende kleding

Het gelijktrekken van de Europese en mondiale normen voor maataanduiding is niet alleen van belang voor de consumentenmarkt, maar ook voor de markt voor beschermende kleding.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop