Toegankelijke(r) producten en diensten in normen

13-05-2019 Meer toegankelijke producten en diensten voor meer en zo divers mogelijke groep gebruikers, ‘Design for All’ is waar experts in Europa zich op normalisatievlak hard voor maken.

Europa's eerste norm op het gebied van 'Design for All' is onlangs gepubliceerd: NEN-EN 17161:2019 ‘Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users’.

Norm voor brede groep gebruikers

Deze Europese norm geeft organisaties handvatten om in alle lagen van bedrijfsvoering de principes van ‘Design for All’ toe te passen. De norm helpt (alledaagse) producten en diensten te ontwerpen, te ontwikkelen en aan te bieden, zodat ze toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden door een brede groep gebruikers, waaronder mensen met een beperking.

Europese toegankelijkheidswet

De publicatie van de Europese norm valt samen met aanneming van de Europese toegankelijkheidswet (European Accessibility Act, EAA). Doel van deze wet is het dagelijks leven van mensen met een beperking en ouderen te verbeteren. Ook kan de norm een bijdrage leveren aan de toepassing van de 'Universal Design' benadering, zoals gedefinieerd in de ‘United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities'.

Communicatie voor iedereen

Daarnaast wordt momenteel op Europees niveau gewerkt aan afspraken op het gebied van 'communicatie voor iedereen', specifiek binnen de vervoerssector. Dit betreft een Europese norm met vereisten voor communicatie zodat deze begrijpelijk en bereikbaar is voor iedereen. Een eerste concept van deze Europese norm 'Transport Services — Customer communications for passenger transport services - A Universal Design approach' is inmiddels gereed.

Meepraten over normen?

Wilt u ook invloed uitoefenen op Europese normen op het gebied van toegankelijkheid? Neem dan contact op met Charlotte Mosies, Consultant AgroFood & Consument via afc@nen.nl.

Norm

NEN-EN 17161:2019 en

Design for All - Toegankelijkheid volgens een Design for All benadering in producten, goederen en di...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop