Toelichting voor normgebruikers Speeltoestellen

06-12-2016 Voor veilig spelen is een hele reeks Europese normen ontwikkeld. Een groot deel van die normen is in herziening en zal in 2017 gepubliceerd worden. Reden te meer om ook de Nederlandse toelichting bij deze normen, het zogenoemde 'Bijblad', onder de loep te nemen. De rol van dit Bijblad zal namelijk groter worden.

Afspraken vastleggen in normen

De normen NEN-EN 1176:2008 'Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen' en NEN-EN 1177:2008 NEN-EN 1177 'Bodemoppervlak van speelplaatsen' zijn van toepassing op alle speeltoestellen en spelaanleidingen in het openbare gebied, zoals gemeentelijke speelplekken, schoolspeelplaatsen, kinderdagverblijven, speeltuinen bij speeltuinverenigingen, bij horeca, bij winkelcentra enzovoorts.

Deze normen kunnen worden gebruikt om veilige speeltoestellen te ontwikkelen, te bouwen, te plaatsen en te beheren en ze zijn voor alle actoren (ontwerpers, producenten, leveranciers, testhuizen, inspecteurs, beheerders, aangewezen instellingen) van belang.

Bijblad
Het "Bijblad bij NEN-EN 1176 – Toelichting voor normgebruikers" is een hulpmiddel voor de gebruikers in Nederland van de normen NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177. Het document is geschreven door de normcommissie Speeltoestellen.

Daarnaast bevat het bijblad standpunten van Aangewezen Keuringsinstanties (AKI's), die overgenomen zijn door de normcommissie. Het document wordt aangeduid als een “must” voor alle inspecteurs en fabrikanten van speeltoestellen.

Nederlandse Praktijk Richtlijn
Het Bijblad wordt actief ingezet bij de inspectie en certificatie van speeltoestellen in de openbare ruimte. Daarom zal de normcommissie Speeltoestellen het document verder ontwikkelen tot een officiële publicatie: een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR).
Als u mee wilt praten over de inhoud van deze nieuwe NPR met toelichting op de Europese normen, kunt u lid worden van de normcommissie Speeltoestellen.

Meer informatie
Voor vragen over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Gillian Herpers, Consultant Agrofood & Consument, 015 2 690 444, Gillian.herpers@nen.nl

Norm

NEN-EN 1177:2008 nl

Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen - Bepaling van de kritische valhoogte

Deze Europese norm specificeert een methode voor bepaling van de schokabsorbering van bodemoppervlakken van speelplaatsen. De norm beschrijft een 'kritische valhoogte' (zie 3.2) voor de oppervlakteafwerking waarmee de bovengrens van doeltreffendheid ...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 1176-1:2008 en

Speeltoestellen en bodemoppervlak - Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem contact op met Consumentenzaken, Gillian Herpers

(015) 2 690 444

Gillian.herpers@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop

Vandaag meest bekeken bij Consumentenzaken

NEN Shop