Veilig en goed thuis waterfilteren of spuitwater maken?

21-03-2013 Huishoudelijke producten om water te filteren of spuitwater te maken zijn enige jaren in opkomst. Deze producten vallen onder de algemene richtlijn voor productveiligheid (in Nederland geïmplementeerd in de warenwet). Tot nu toe zijn er geen normen ontwikkeld voor deze toestellen.

Bij aanschaf kan een consument niet op eenduidige wijze belangrijk aspecten zoals veiligheid en prestaties nagaan.

Stem en praat mee!

NEN is op zoek naar partijen, profit en non-profit, die hun menig willen geven over nut en noodzaak om voor dit soort toestellen Europese normen te gaan opstellen.

Aanleiding hiervoor ligt in een Italiaans voorstel om normen te maken voor het testen van veiligheid en prestatie van toestellen voor het thuis filteren van water en het thuis maken van spuitwater. Het gaat hierbij om losstaande apparaten die niet verbonden zijn met het waterleiding systeem.

Daarnaast zouden de normen elementen bevatten t.a.v. labelling en de bij aanschaf te geven informatie. , labelling en te geven informatie.

Maak uw mening kenbaar!

Om de Nederlandse belangen te behartigen zoekt NEN organisaties die hun mening willen geven over het voorstel en/of willen participeren in de ontwikkeling van deze normen. Voor 11 juni moet NEN de Nederlandse stem uitbrengen op het voorstel.

Bij voldoende belangstelling organiseert NEN een kosteloze informatiebijeenkomst in Delft. Voor reacties op het voorstel of interesse in deelname aan de informatiebijeenkomst verzoeken wij u voor 26 april contact op te nemen met: NEN Consumentenzaken, telefoon (015) 2 690 113 of via consumentenzaken@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop