Veilig ravotten op het schoolplein

21-10-2014 Met al die spelende kinderen, is het duidelijk dat de veiligheid van het schoolgebouw en het schoolplein aan bepaalde wetten en normen moeten voldoen. Speeltoestellen zijn aan eisen onderworpen, en zelfs aan de bodem eronder is gedacht.

Regels voor de grootte van een schoolplein zijn opgenomen in in de modelverordening onderwijshuisvesting van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

De inrichting van het speelplein moet zo zijn, dat in ieder geval de jongste leerlingen op een bij hun leeftijd passende manier kunnen spelen.


Verplichtingen beheerder

Eisen voor speeltoestellen staan in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Veel komt terecht bij de beheerder. De beheerder moet ervoor zorgen dat het toestel veilig te gebruiken is. Dat wil zeggen dat het veilig geïnstalleerd en goed onderhouden moet zijn. Dit geldt ook voor het bodemmateriaal. Speeltoestellen van na 1997 moeten een certificaat van goedkeuring hebben. Meestal zorgt de fabrikant of importeur voor een typekeuring. Als zij dat niet doen verschuift de verplichting naar de beheerder.

De normenserie voor speeltoestellen, EN-1176, vormt de basis voor deze keuring. De beheerder is verder verantwoordelijk voor de veiligheid van het toestel en moet daarom het toestel regelmatig inspecteren en goed onderhouden. Tot slot moet de beheerder voor elk speeltoestel een logboek hebben en bijhouden. In dit logboek staan gegevens over het toestel zelf (fabrikant, eigenaar en beheerder), keuringen, inspecties, onderhoud en ongevallen.

Omheining

Wat betreft het plaatsen van de omheining van een schoolplein: er is geen wet die dat verplicht. Het Keurmerkinstituut geeft wel een veiligheidscertificaat uit voor omheiningen die geschikt zijn voor speelplaatsen en om gevaarlijke situaties af te schermen. Omheiningen die aan de in dit document beschreven criteria voldoen, beperken het risico op verwonding van kinderen aan de omheining. Verder worden er eisen gesteld aan de vergrendeling van de poort en de overklimbaarheid van de omheining, zodat kinderen die zich binnen de omheining bevinden niet zelfstandig de omheining kunnen verlaten.

Bodem

Het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen stelt naast eisen aan speeltoestellen ook eisen aan de bodem onder speeltoestellen. De maximale valhoogte van een bodemmateriaal is de hoogte waarbij het risico van een val aanvaardbaar wordt geacht. Hoe hoger het speeltoestel, des te hoger moet de maximale valhoogte van het bodemmateriaal zijn.

In het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen staat dat bepaalde normen aangewezen kunnen worden. Inmiddels zijn de normen EN 1176 en EN 1177 aangewezen. Dit houdt in dat wanneer aan deze normen wordt voldaan, u met grote waarschijnlijkheid voldoet aan het vereiste veiligheidsniveau.

Bron: Veiligheid.nl, www.keurmerk.nl

Normcommissie Speeltoestellen

De Nederlandse normcommissie speeltoestellen houdt zich bezig met veilig spelen, speeltoestellen en het beheer van speelruimtes.

Alles is vastgelegd in de Europese normen; vanuit Nederland wordt aldus een actieve bijdrage geleverd aan de NEN-EN 1176 serie (11 delen) en de NEN-EN 1177.

NEN-EN 1176 is verdeeld in een deel met algemene veiligheidseisen, een deel met eisen voor onderhoud en delen met specifieke aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen zoals glijbanen, schommels en wiptoestellen. In NEN-EN 1177 staan eisen voor bodemoppervlakken. De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Momenteel zijn diverse delen van NEN-EN 1176 in ontwerp verschenen:
NEN-EN 1176-1:2014
NEN-EN 1176-2:2014
NEN-EN 1176-3:2014

Meer informatie over deelname aan de normcommissie via agrofood&consument, telefoon: (015) 2 690 351.

Eerder door u bekeken

Meer informatie of contact

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Agrofood&consument@nen.nl

(015) 2 690 351

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop