Veilig vuurwerk stapje dichterbij

07-04-2017 De onlangs gesloten Safety Deal veilig vuurwerk moet zorgen voor veiliger consumentenvuurwerk en dat professioneel vuurwerk niet in de verkeerde handen valt. De branche en overheid zetten hun beste beentje voor. Ook normering kan een belangrijke rol spelen bij het veiliger maken van vuurwerk, zo zegt Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.

Voor de aanleiding tot de Safety Deal moeten we ongeveer 10 jaar terug in de tijd. “Vanuit de overheid kwam de opdracht de vuurwerkbranche te professionaliseren. Daar is in 2008 de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland uit geboren. De leden, voornamelijk de importeurskant, lieten daarin al zien dat ze op een verantwoordelijke manier omgaan met het product dat ze importeren. Daarvoor was het een echte cowboywereld. In 2008 is dus al een grote stap voorwaarts gezet. Het overleg tussen branche en overheid kreeg steeds meer vorm, wat in 2015 uitmondde in de onderlinge afspraak zoals die nu in de Safety Deal is vastgelegd.”

Proactief
De Safety Deal voorziet niet alleen in veiliger vuurwerk voor consumenten, zo legt Groeneveld uit. “We kunnen met deze deal ook zorgen dat vuurwerk dat voor veel letsel zorgt, proactief uit de markt kan worden gehaald. Wij kunnen daarin adviseren richting de overheid. Ook zetten we in op meer preventieve campagnes en bestrijden we illegaal vuurwerk door met de branches uit andere landen te bekijken welke regels we kunnen opstellen voor het vuurwerk dat eigenlijk alleen voor de illegale markt geschikt is. Op het moment dat wij constateren dat er illegaal vuurwerk ons land binnenkomt, kunnen we de Inspecties SZW informeren, die actie kan ondernemen.”

Moeilijk
Dat bestrijden van illegaal vuurwerk op internationaal niveau is lastig, geeft Groeneveld toe. “Cobra mag in Italië gewoon gemaakt worden, maar in Nederland is het verboden. Om daar afspraken over te maken is bijzonder lastig. Het product verdwijnt voor 99 procent naar de illegale markt.” Normen zouden kunnen helpen afspraken te maken over hoe je kunt voorkomen dat verkeerd vuurwerk in verkeerde handen valt, zo denkt Groeneveld. “Neem bijvoorbeeld de Cobra, de F4 Flash Banger, die erg veel flashpowder bevat. In het buitenland vallen er door dat product steeds vaker doden. Het is dus niet langer een Nederlands probleem. Een Europese aanpak van dergelijke producten zou goed zijn, want eigenlijk mag dit product de naam vuurwerk niet meer dragen. De branche laat daarmee zien dat het ons serieus is. Voor bedrijven die meedoen met zo’n normalisatietraject betekent dat een extra stempel van betrouwbaarheid en ze laten ermee zien dat ze hun vak en de veiligheid eromheen, serieus nemen. En, zeker niet onbelangrijk, we laten er als branche mee zien dat we mooi vuurwerk op de markt willen brengen. Dat schadelijk harde geknal mag wel eens afgelopen zijn, siervuurwerk is toch veel mooier om naar te kijken?”
Nederland organiseert binnenkort een bijeenkomst met de verschillende notified bodies waarin een voorstel wordt gedaan om de hoeveelheid flashpowder in vuurwerk aan banden te leggen.

De BPN - Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is de vereniging van bedrijven die werken met vuurwerk. Dat kan "consumentenvuurwerk" zijn, maar ook professioneel vuurwerk en theater vuurwerk.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de norm voor vuurwerk of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail hieke.reijnhoudt@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop