Veiligheid duikuitrusting met twee nieuwe Europese normen

08-04-2016 De Europese normcommissie CEN/TC 136 'Sports, playground and other recreational facilities and equipment' heeft twee normen voor duikuitrusting gepubliceerd. De eerste betreft een nieuwe norm voor duikbrillen (NEN-EN 16805:2015). De tweede is een herziening van de norm voor snorkels (NEN-EN 1972:2015). Met deze normen kunnen duikbrillen en snorkels op kwaliteit en veiligheid getest worden.

Duikuitrusting – Duikbril

In het kader van EU Directive 89/686/EEC, Annex II voor persoonlijke beschermingsuitrusting is
NEN-EN 16805:2015 'Diving equipment – Diving mask – Requirements and test methods' (Duikuitrusting – Duikbril – Eisen en beproevingsmethoden) gepubliceerd. Mensen die duiken met behulp van een zuurstofmasker gebruiken daarvoor specifieke duikbrillen. Deze norm beschrijft de testmethoden voor deze brillen. Een duikbril die aan NEN-EN 16805:2015 voldoet is veilig.

Duikuitrusting - Snorkel

Sinds de publicatie van de oude norm NEN-EN 1972:1997 zijn snorkels technisch sterk ontwikkeld. Daarom is de norm herzien en is NEN-EN 1972:2015 'Diving equipment – Snorkels – Requirements and test methods' (Duikuitrusting – Snorkels – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden) gepubliceerd. Deze norm specificeert de veiligheidseisen van snorkels, om de veiligheid van zwemmers en duikers te vergroten, terwijl zij op het wateroppervlak drijven. De grootste verschillen met de oude norm zijn:

  • De update van definities;
  • De classificering van de afmeting van de snorkel;
  • De toevoeging van afsluitkleppen;
  • De introductie van nieuwe testmethoden zoals visuele inspectie;
  • De eisen aan markering;
  • De eisen aan informatieverschaffing door de fabrikant.

Meer informatie?

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Gillian Herpers, Consultant AgroFood & Consument, telefoon: (015) 2690 444, e-mail: gillian.herpers@nen.nl

Eerder door u bekeken

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, Consultant AgroFood & Consument

(015) 2690 444

gillian.herpers@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop