Voorschriften zwembaden en andere badinrichtingen bijgewerkt

21-10-2014 De regels voor zwembaden, peuterbaden, zwemvijvers en andere zogeheten badinrichtingen zijn sterk verouderd en worden daarom geactualiseerd. Doel: de veiligheid van de gebruiker verhogen en de exploitant meer vrijheid geven.

Het doel van de wijziging van het ontwerpbesluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz), is om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van badinrichtingen te beschermen, terwijl de exploitant meer ruimte krijgt om zijn bedrijfsvoering goed in te richten. De doelgroep van de regeling wordt onder andere aangesproken op de risico's die samenhangen met een slechte kwaliteit van het water of de lucht, een gladde vloer of verdrinkingsgevaar.

Eisen

Bij de actualisatie worden de kwaliteitseisen voor het zwembadwater in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten, en er komen kwaliteitseisen voor de lucht in overdekte zwembaden. Tegenover die opgelegde regels, staat een grotere vrijheid voor de exploitant om zelf te bepalen welke maatregelen hij neemt om de gezondheid en veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Hij moet daarvoor een analyse uitvoeren van de diverse risico’s die zijn badinrichting mogelijk voor hen oplevert, bepalen welke maatregelen hij neemt om die risico’s te beheersen en vervolgens die maatregelen uitvoeren.

Risicomodel

Om de exploitanten te ondersteunen bij het uitvoeren van de risicoanalyse is een model ontwikkeld: het Risicomodel Bhvbz. De exploitant zal daar dan wat tijd in moeten steken. Deze zelfwerkzaamheid heeft als voordeel dat hij een beter inzicht krijgt in de risico’s die zich in zijn badinrichting (kunnen) voordoen en in de maatregelen die genomen kunnen worden om die risico’s te beheersen. Uiteraard kan de exploitant de risicoanalyse ook door een andere partij, zoals een adviesbureau, laten uitvoeren.

Effecten

De nieuwe regeling moet enkele belangrijke effecten hebben. Voor de exploitant van een badinrichting betekent de nieuwe regelgeving dat hij het badwater - en bij overdekte badinrichtingen ook de lucht - zal moeten (laten) onderzoeken op een aantal nieuwe parameters. Dat kost een exploitant weliswaar wat meer, maar daar staat tegenover dat hij meer vrijheid krijgt in de bedrijfsvoering (wat een financieel voordeel kan opleveren). Verder is de verwachting dat een badinrichting die aan de huidige kwaliteitseisen voldoet, zonder noemenswaardige extra investeringen aan de nieuwe kwaliteitsvoorschriften zal kunnen voldoen.

De normen

Voor al deze onderwerpen worden op Europees en nationaal niveau normen opgesteld, opdat het voor iedereen helder is waar o.a. de vloeren aan moeten voldoen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Agrofood&Consument via telefoon: (015) 2 690 351.

Of kijk op de pagina van de commissie voor het actuele programma.Normen voor zwembaden

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop