Wanneer is speelgoed chemisch veilig?

22-07-2013 Er zijn nieuwe delen bij NEN-EN 71 gepubliceerd, het betreft delen voor chemische testen van speelgoed. Welke waarschuwingen moeten er op gips set? Hoe weet ik als bedrijf dat er geen gevaarlijke stoffen uit deze babyrammelaar komen als erop gesabbeld wordt?

Deze en andere vragen zijn gerelateerd aan de chemische veiligheid van speelgoed. Binnenkort zijn in heel Europa de nieuwe chemische eisen van toepassing op speelgoed dat vanaf 20 juli 2013 voor het eerst op de markt wordt gebracht.

Om aan deze eisen te kunnen toetsen zijn door het Europees normalisatie instituut (CEN) normen ontwikkeld met daarin testmethoden. De betreffende technische commissie van CEN (CEN/TC 52) heeft recent de laatste hand gelegd aan een aantal drie van de normen. En begin juni zijn deze ook door NEN gepubliceerd.

Welke delen van NEN-EN 71?
NEN-EN 71-3 en NEN-EN 71-5 zijn herzieningen, NEN-EN 71-12 is nieuw ontwikkeld om invulling te geven aan de nieuwe chemische eisen die in de Speelgoed richtlijn van 2009 staan opgenomen.

  • NEN-EN 71-3 voor migratie van bepaalde elementen
  • NEN-EN 71-5 voor chemische speelgoed (sets) anders dan scheikunde dozen
  • NEN-EN 71-12 over N-nitrosamines en N-nitroseerbare stoffen

Eerder door u bekeken

Meer informatie of deelnemen

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: NEN consumenten zaken

(015) 2 690 178

consumentenzaken@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop