Werkgroep Circulair Textiel voortvarend van start

15-08-2019 De werkgroep Circulair Textiel is in juni jl. met meer dan 25 Nederlandse partijen van start gegaan. Inmiddels is al de eerste versie van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) opgesteld met gemeenschappelijke eisen aan producten die circulair textiel genoemd mogen worden. Er is in de werkgroep nog beperkt plek voor stakeholders vanuit de fast fashion, wasserijen en textielafvalverwerking.

Circulariteit is een veelbesproken onderwerp, ook in de textielsector. Gevolg is dat er in de sector vele initiatieven zijn om circulariteit in de textielsector aan te tonen. Maar, het ontbreekt nog aan gemeenschappelijke eisen waaraan circulair textiel daadwerkelijk moet voldoen. Het is belangrijk om hierover afspraken te maken. Hiermee komt er duidelijkheid in de sector en bij de consumenten over wat er wordt bedoeld en wat de opties zijn als er circulair textiel wordt geleverd of gevraagd.

Afspraken recycling

Er bestaat namelijk nog geen eenduidig beeld van circulariteit in de textielsector. Men spreekt van circulariteit wanneer er reststromen volledig opnieuw ingezet kunnen worden. Maar is dat een bepaald percentage gecrecycleerde grondstof in circulair textiel? Gaat het om circulair textiel of een circulair product? En is een gerecycleerde grondstof pre-consumer, pre-consumption of post-consumer? En moet circulair textiel zelf ook weer recyclebaar zijn? Over al deze vragen worden afspraken gemaakt.

NTA

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) is de snelste manier om met alle belanghebbenden een afspraak te maken. De ontwikkeling van een NTA duurt doorgaans maximaal 12 maanden. De NTA kan vervolgens gebruikt worden als voorstel voor internationale normalisatie binnen CEN en ISO. Bovendien zal de NTA als startpunt kunnen dienen voor certificeerbare claims over circulair textiel.

Werkgroep Circulair Textiel

NEN faciliteert de ontwikkeling van de NTA voor circulair textiel en heeft een werkgroep met meer dan 25 belanghebbende partijen opgericht. Er is echter nog beperkt ruimte voor belanghebbenden vanuit de missende schakels in de keten. Indien partijen vanuit de textielafvalverwerking, wasserijen en de fast fashion alsnog willen aanhaken, is dat bespreekbaar in overleg met de overige werkgroepleden. Deelname aan de werkgroep vraagt een investering in tijd en geld. De leden van de werkgroep of de NEN projectmanager, Juliane Eykelhoff, vertellen daar graag meer over.

Waarom deelnemen?

Als lid van de werkgroep beïnvloed je de inhoud van de NTA en ben je als eerste op de hoogte van de ontwikkelde product- en proceseisen en testmethodes. Dit geeft je een voorsprong in je sector. Daarbij is het de plek om kennis met vakgenoten uit te wisselen. Je ontwikkelt een (inter)nationaal technisch en commercieel netwerk. Door samen met alle belanghebbenden te overleggen, worden afspraken breed gedragen en is de kans groter dat iedereen zich er aan zal houden.

Het document wordt in de komende maanden t/m december 2019 verder uitgewerkt met een geplande publicatiedatum van medio 2020.

Interesse?

NEN komt graag in contact met partijen uit de textielafvalverwerking en fast fashion. Voor meer informatie over dit voorstel en eventuele deelname kan je contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 351, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop