Workshop ISO norm voor ketenbeheer en traceerbaarheid

29-05-2015 Op dinsdag 30 juni wordt tijdens een workshop bij NEN (13.30 uur – 17.00 uur met aansluitende netwerkborrel) het voorstel besproken voor een generieke ISO norm voor ketenbeheer. Harmonisatie in het ketengedeelte, de zogenoemde ‘Chain of Custody’ van systemen bespaart veel tijd en geld voor gebruikers. De ISO Chain of Custody norm is een generiek, onafhankelijk en waardvrij instrument voor verschillende systemen, dat gebaseerd is op best practices. Belanghebbende partijen zijn van harte uitgenodigd hun mening te delen tijdens deze bijeenkomst.

In een wereld waar toeleveringsketens extreem complex zijn geworden en waar voedsel en materialen op wereldwijde schaal worden aangeleverd en verwerkt, zoeken consumenten steeds meer naar beter inzicht en informatie over waar hun producten werkelijk vandaan komen. Op deze behoefte wordt in verschillende sectoren (biobrandstoffen, biobased producten, food en agro sector) ingespeeld door een nog altijd groeiend aantal certificatiesystemen. Deze stellen eisen aan de herkomst van de producten of materialen en ook aan de traceerbaarheid ervan in de handelsketen. Bedrijven in de keten worden geconfronteerd met verschillende systemen naast elkaar, met ieder hun eigen specifieke eisen ten aanzien van opslag en transport. Deze eisen verschillen vaak marginaal, terwijl de principes in grote lijnen overeenkomen.

Het voorstel dat tijdens deze workshop met de deelnemers wordt besproken is de ontwikkeling van een generieke ISO norm voor ketenbeheer, met daarin uniforme modellen en definities ten aanzien van traceerbaarheid. Harmonisatie in het ketengedeelte, de zogenoemde ‘Chain of Custody’ van systemen, kan veel tijd en geld besparen voor gebruikers, met name daar waar meerdere certificatie systemen naast elkaar worden gebruikt. Het doel van de norm is te dienen als generiek, onafhankelijk en waardevrij instrument voor verschillende systemen, gebaseerd is op best practices van reeds bestaande systemen.

Voor wie

Belanghebbende partijen in de internationale handelsketens, zoals fabrikanten, leveranciers, eindgebruikers en branche- en ketenorganisaties, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden en hun mening te delen.

Programma workshop

De workshop vindt plaats bij NEN van 13.30 uur tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Tijdens de workshop wordt de achtergrond en aanleiding voor dit initiatief verder toegelicht. Hier wordt ook ingegaan op de samenhang met bestaande certificatiesystemen en nieuwe trajecten zoals de ontwikkeling van de ISO-norm (ISO/NP 38001) met eisen aan de chain of custody van hout en hout gebaseerde producten. Met de aanwezigen wordt vervolgens verder uitgediept hoe deze generieke ISO Chain of Custody norm zou moeten worden opgezet en wat de impact en toegevoegde waarde is voor het Nederlandse en mondiale bedrijfsleven

Aanmelden

Deelname aan de workshop is kosteloos en brengt geen verplichting tot deelname aan de NEN-normcommissie met zich mee. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni per email naar energy@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze workshop of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 235 of e-mail juliane.eykelhoff@nen.nl of Harmen Willemse, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 295, of e-mail harmen.willemse@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant Agrofood & Consument.

juliane.eykelhoff@nen.nl

(015) 2 690 235

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop