Workshop 'ketenbeheer en traceerbaarheid' een succes

03-08-2015 Tijdens een workshop bij NEN werd onlangs het voorstel besproken voor een generieke ISO-norm voor ketenbeheer en traceerbaarheid. De workshop was bedoeld om te peilen of er voldoende interesse bestaat om de inbreng over dit onderwerp vanuit ons land richting ISO verder voor te bereiden.

Met de norm wordt ingespeeld op het grote, nog altijd groeiend aantal certificeringssystemen in verschillende sectoren (biobrandstoffen, biobased producten, food- en agrosector), dat eisen stelt aan de herkomst van producten of materialen en aan de traceerbaarheid ervan in de handelsketen. Harmonisatie van de terminologie en de technische eisen voor de ketenadministratie in verschillende ketenbeheermodellen kunnen gebruikers veel tijd en geld besparen. Met name daar waar meerdere certificeringssystemen naast elkaar worden gebruikt. De ISO norm voor ketenbeheer en traceerbaarheid is bedoeld als generiek, onafhankelijk en waardevrij instrument, dat gebaseerd is op best practices.

Behoefte

Dertig vertegenwoordigers uit verschillende stakeholdergroepen en segmenten, waaronder producerende industrie, overheid, certificerende instellingen, ronde tafels, supply chain experts en dienstverleners, deelden hun ervaringen en behoefte met de workshop deelnemers. Tijdens de workshop werd duidelijk dat er behoefte is aan een geharmoniseerde terminologie en gestandaardiseerde ketenmodellen. De reikwijdte van de norm moet duidelijk worden gericht op de technische eisen voor het ketenbeheer en niet ingaan op de karakteristieken van de verschillende grondstoffen en producten.

Vervolgstappen

De workshop liet overduidelijk zien dat er voldoende interesse en draagvlak is om het voorstel verder uit te werken voor inbreng in ISO. NEN zal in de komende weken een oprichtingsbijeenkomst met de geïnteresseerde belanghebbenden plannen, waar de scope en inhoud van de norm nader zullen worden vastgesteld. Ook zullen de benodigde vervolgstappen worden besproken voor onder andere de organisatie van een voorbereidende ISO workshop medio 2016.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze workshop of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 235 of e-mail juliane.eykelhoff@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant Agrofood & Consument.

juliane.eykelhoff@nen.nl

(015) 2 690 235

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop