Nieuwsberichten Energie & Distributie

Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd

31-03-2020 Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet worden naar een andere locatie via leidingen door openbare of private gronden. Het biogas kan dan na behandeling worden toegepast of ingevoed in het openbare netwerk.

Lees meer

Bekijk webinar 'Definitief concept van de nieuwe HLS'

16-03-2020 NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die de herziening van de High Level Structure (HLS) voorbereidt. In januari is de 3de vergadering gehouden in Sydney. Tijdens deze vergadering is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe editie van de HLS die eind dit jaar gereed moet zijn. Tijdens dit webinar (dd. 12 maart 2020) gaat René Gouwens, productmanager NEN, in gesprek met Dick Hortensius, secretaris van ISO/JTCG Task Force 14.

Lees meer

Nieuwe normen voor LNG en CNG infrastructuur

12-03-2020 Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen, onder meer als gevolg van verlaging van de eigen productie (bijvoorbeeld in Groningen) en vervanging van steenkool voor energiecentrales.

Lees meer

Kick off Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

12-03-2020 Waterstof vormt in de energietransitie een veelbelovende nieuwe energiedrager en duurzame brandstof. Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de reductie van CO2-emissies en het realiseren van (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Op 20 februari vond de kickoff van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) plaats.

Lees meer

Partnerschapsovereenkomst voor Smart Grids in Europa

09-03-2020 CEN, CENELEC en de Europese distributiesysteembeheerders (E.DSO) hebben een partnership ondertekend dat het werk aan slimme netwerken in Europa gaat voortzetten. De overeenkomst is bedoeld om de samenwerking tussen deze partijen te verbeteren door de onderlinge afstemming te versimpelen.

Lees meer

Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen naar laatste fase

02-03-2020 Van 13 t/m 17 januari 2020 vond de derde vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n 30 experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij Standards Australia in Sydney. Tijdens deze vergadering is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe editie van de HLS die eind dit jaar gereed moet zijn.

Lees meer

Masterclass voor QHSE-professionals

27-02-2020 Op 27 mei organiseert NEN een Masterclass ‘Kwaliteitsmanagement en organisatiestrategie voor de QHSE-professional’. Deskundigen uit het vakgebied laten zien hoe veelgebruikte managementtheorieën kunnen worden ingezet. Om managementsystemen zo beter te laten aansluiten bij de dynamische context van een organisatie en de strategische koers van de directie.

Lees meer

Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

24-02-2020 Door de transitie naar een circulaire economie ontstaan kansen om veiliger te leren omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in een rapport een aantal aanbevelingen opgesteld voor de omgang met ZZS in een circulaire economie.

Lees meer

Nieuwe Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar

07-02-2020 Sinds 23 januari 2020 is de tekst van de Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar voor belanghebbenden. NEN levert vanuit Nederland een grote bijdrage aan de commissie 'Algen en algenproducten' die de cultivatie en toepassing van algen en algenproducten een flinke boost kan geven. En dat is goed voor ons klimaat.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over meetrelais en beveiligingsapparatuur

06-01-2020 De Nederlandse normcommissie: ‘Measuring Relays and Protection Equipment’ breidt uit. Deze commissie houdt zich bezig met meetrelais en beveiligingsapparatuur voor de besturing, bewaking en beveiliging van netwerken ten behoeve van de elektrische energievoorziening. Donderdag 13 februari 2020 vindt er een bijeenkomst plaats waar wordt toegelicht wat de werkzaamheden van de commissie inhouden.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie:

Voor persberichten: Communicatie

(015) 2 690 302

---------------------------------------------

Inhoudelijke informatie: NEN Energy

(015) 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie