95 octaan betrouwbaarder meetbaar

19-06-2014 ISO heeft afgelopen maand de vierde versie van de motortesten voor de bepaling van het octaangetal uitgebracht. In ISO 5163 en ISO 5164 zijn de procedures verbeterd en is nu ook moderne digitale meettechniek ingevoerd om de ontbrandingseigenschappen van benzine te voorspellen.

CEN, die deze methodes adopteert, is echter al bezig met onderzoek van nieuwe biobrandstoffen en ook in de het ontbrandingsgedrag van diesel wordt in Europees normalisatieverband veel ontwikkeld.

De grootste wijziging in de ISO methodes voor octaangetal is de mogelijkheid om aansturing van de motor en registratie van de resultaten niet via hendels, ventielen en wijzers te doen, maar op de motor een digitaal paneel te bouwen. Het heeft echter lang geduurd om te bewijzen dat het paneel geen negatieve invloed had op de (precisie van de) meting.

Omdat octaangetal een wettelijke eis is en omdat men (zeker voor benzine 98) de gebruiker niet wilde confronteren met mindere benzinekwaliteit, was een fikse, wereldwijde studie noodzakelijk. Dat heeft ook vele verbeteringen in de totale procedure opgeleverd zodat met de octaanmotor nu ook betere metingen mogelijk zijn. De volgende stap waar CEN al mee bezig is om ook voor hoge octaangetallen (>100), die voorkomen bij hoog-ethanolhoudende benzines, een meetprocedure te checken waarbij ook de motormethode wordt gebruikt.

Daar waar NEN-EN-ISO 5163 en NEN-EN-ISO 5164 nog uitgaan van benzine verbranden in een motor, zijn op het niveau van ASTM en CEN al verschillende normen ontwikkeld voor diesel die de verbrandingskamer hebben teruggebracht tot een simpele 'verbrandingsdoos'. Door gecontroleerd diesel te verbranden volgens hetzelfde principe als in een motor kan men het zogenaamde cetaangetal afleiden.

Dat is simpeler en vereist geen apart labgedeelte voor de testen. Van de eerste norm voor dit soort testapparaten, ook wel bekend als de Ignition Quality Tester (IQT), is de tweede versie net in de finale stemming. Buiten een groter toepassingsgebied zijn ook hier de procedures aangepast om een betrouwbaarder resultaat te garanderen.

Normen in de maak
Verwacht wordt dat EN 15195:2014 in het najaar beschikbaar is. Een norm over de techniek van een tweede apparaat – dat de afleiding van cetaangetal baseert op twee verbrandingskarakteristieken – is als prEN 16715 inmiddels in de commentaarronde. De ontwikkelingen in CEN over motor- en verbrandingstesten lopen echter nog altijd door.

Meer informatie

Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact op met Ortwin Costenoble, NEN Energie, e-mail: energy@nen.nl telefoon 015 2 690 326

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Meer informatie over dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:Ortwin Costenoble

(015) 2 690 330

ortwin.costenoble@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie